lammetjeswiel Alblasserdam blauwalgALBLASSERDAM – Het waterschap gaat onderzoek doen naar de oorzaken van het ontstaan van hoge concentraties aan blauwalgen in onder meer het Lammetjeswiel in Alblasserdam. “Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inzetten van driehoeksmosselen of toevoeging van diverse stoffen waardoor er een andere stoffenbalans ontstaat,” zo laat wethouder Veerman per brief aan de gemeenteraad weten.

 

Veenbodems
Het is bekend dat de zwemwateren in de Alblasserwaard met het stijgen van de watertemperatuur last kunnen krijgen van blauwalg. Dit is een natuurlijk verschijnsel bij veenbodems. Het waterschap wil onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van het ontstaan van hoge concentratie aan blauwalgen omdat die onvoldoende in beeld zijn. Voor 2013 is er geld gereserveerd door het waterschap om dergelijk onderzoek te doen.

Veilig en gezond zwemmen
Eind mei vroeg raadslid Jan-Willem de Leeuw van de SGP tijdens een commissievergadering aandacht voor de situatie, omdat het bijna ieder jaar voorkomt dat na een lange, warme periode er niet meer in de zwemplas gezwommen kan worden vanwege de gevaarlijke algen. “Ik vind het belangrijk dat we veilig en gezond kunnen zwemmen in buitenwater. Er zijn maar weinig plassen met een soortgelijk strandje in de directe omgeving van Alblasserdam,” aldus De Leeuw. Wethouder Veerman heeft na het aankaarten van De Leeuw de zaak direct opgepakt en is in gesprek gegaan met het waterschap Rivierenland.

Oplossingen
Volgens raadslid De Leeuw zijn er oplossingen voorhanden. “Blauwalg is altijd gerelateerd aan voedselrijk water. Zeer waarschijnlijk komt er ergens voedselrijk water vandaan. Eerst is er onderzoek nodig naar waar dit voedingsrijke water vandaan komt. Het resultaat zal bepalen of / en welke maatregelen nodig zijn. Mogelijke bronnen zijn: polderwater, kwelwater en een voedselrijke bodem. Op verschillende plaatsen heeft men reeds ervaring met het bestrijden van blauwalg. Een voorbeeld is te vinden in Loenen aan de Vecht, waar in de plas Terra Nova ijzerchloride wordt toegevoegd die fosfaten (voedsel voor blauwalgen) bindt.”

Onderzoek
Of het blauwalgenprobleem in het Lammetjeswiel ook daadwerkelijk aangepakt kan worden, is nog even afwachten. “Op korte termijn zal het waterschap offertes aanvragen bij enkele partijen. Het onderzoek zal deze zomer plaatsvinden. Zodra het waterschap Rivierenland een beter beeld heeft van de oorzaken en mogelijke maatregelen neemt het waterschap contact op met de gemeente en zal de raad op de hoogte worden gebracht,” aldus wethouder Veerman.