mazelen-1ALBLASSERDAM – In Alblasserdam is bij een aantal leden uit één gezin mazelen vastgesteld, dat meldt de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen de GGD Zuid-Holland Zuid) woensdag 12 juni in een persbericht. De dienst heeft een bron- en contactonderzoek ingesteld en biedt vaccinatie aan. De huis -en kinderartsen in de omgeving is geadviseerd alert te zijn op patiënten met mazelen en deze te melden bij de Dienst Jeugd en Gezondheid. Het bericht van de DGJ verschijnt naar aanleiding van een bericht dat dinsdag door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd gepubliceerd.

In het bericht van het RIVM is te lezen dat sinds eind mei de ziekte ‘mazelen’ zich verspreidt in de zogenoemde Biblebelt. Er zijn volgens het RIVM lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. “Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio,” aldus het RIVM.

Één melding in hele Alblasserwaard
Hoewel er tot nu toe één geval van mazelen officieel gemeld is in de hele Alblasserwaard, verwacht het RIVM dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt, omdat lang niet iedereen naar de huisarts gaat bij het oplopen van de ziekte. Landelijk zijn op dit moment dertig gevallen van mazelen bekend.

Mazelen
Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten, praten en niezen komt het virus in de lucht en kan door een ander ingeademd worden. Mazelen begint plotseling, met koorts, algemene malaise, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Door ontstoken ogen wordt de patiënt lichtschuw. Enkele dagen later ontstaat een rode huiduitslag. Deze begint achter de oren en verspreidt zich over het hele lichaam. Na een paar dagen wordt de huiduitslag minder en daalt de koorts. Mazelen kan leiden tot middenooronsteking, diarree en longontsteking. Een andere zeldzame complicatie is hersenontsteking. Om besmetting te minimaliseren is goede hand- en hoesthygiëne belangrijk. Daarnaast kan het regelmatig luchten van kamers en klaslokalen de verspreiding mogelijk verminderen.

Lage vaccinatiegraad
In de regio Zuid-Holland Zuid is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. Een grote groep kinderen is niet tegen mazelen ingeënt vanwege religieuze bezwaren tegen vaccinatie. Omdat mazelen langere tijd niet voorkwam, is de kans aanzienlijk dat het virus zich nu verspreidt onder niet-gevaccineerde kinderen. De meeste Nederlanders zijn goed beschermd tegen mazelen. Degene die geboren zijn vóór 1975 hebben veelal mazelen gehad en zijn daardoor beschermd. Volwassenen geboren tussen 1965 en 1975 hebben minder kans gehad om mazelen te krijgen, doordat het vóórkomen van mazelen na de start van het Rijksvaccinatieprogramma in 1976 sterk is gedaald en zij niet zijn gevaccineerd. Sinds 1987 wordt een BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond) gegeven aan kinderen in de leeftijd van veertien maanden en negen jaar. Kinderen die gevaccineerd zijn, lopen geen risico op mazelen. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert niet gevaccineerde kinderen ouder dan 14 maanden alsnog te laten vaccineren.

Alert
De Dienst Gezondheid & Jeugd vraagt alert te zijn op verschijnselen en bij klachten contact op te nemen met de huisarts. Volwassen die niet, of onvolledig zijn gevaccineerd en zelf geen mazelen hebben doorgemaakt, kunnen voor een vaccinatie contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd (T 078 770 8500).

Foto: Mazelen.org