burenruzieALBLASSERDAM – Burenruzies leiden met regelmaat tot een vervelende woon- en leefsituatie. De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) wil daarom starten met het project ‘buurtbemiddeling ‘. Het plan is dat er onder leiding van een onpartijdige, getrainde bemiddelaar een goed gesprek wordt gevoerd met de ‘ruziënde’ partijen. De SWA is op zoek naar vrijwillige bemiddelaars in Alblasserdam. Ervaringen in andere projecten in de regio laten volgens de stichting zien dat buurtbemiddeling ‘erg succesvol is.’

Elders in de regio geven bemiddelaars aan dat zij veel voldoening ondervinden om op deze manier een bijdrage te leveren aan een goede samenleving. Bemiddelaars volgen eerst een -gratis- training en gaan uiteindelijk in duo’s werken. Voor dit werk zijn er geen eisen qua leeftijd of opleiding. Wel wordt gevraagd dat men goed kan luisteren, geen partij kiest, vertrouwenwekkend overkomt en met emoties kan omgaan.

Lijkt u dit wat of wilt u eerst meer informatie, meld u dan bij de SWA. Dit kan bij Ger Reemers of bij Hester Willemsen, via tel. 078-2021220 of via info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.