fraudeREGIO – De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in het eerste kwartaal van 2013 voor ruim 180.000 euro aan fraude opgespoord en teruggevorderd bij bijstandsgerechtigden. In alle gevallen ging het om fraudes die in 2012 gepleegd zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 169 onderzoeken gedaan. In 65 gevallen leidde dit tot een beëindiging van de uitkering, in 34 gevallen tot een wijziging ervan. In 2012 werden er in totaal 662 onderzoeken gedaan en voor ruim acht ton aan fraude opgespoord.

De Sociale Dienst doet actief onderzoek naar mogelijke fraude met uitkeringen. Zowel bij bestaande uitkeringen als ‘aan de poort’, voordat een uitkering wordt toegekend. ,,Fraude met een uitkering is niet acceptabel. Het gaat om belastinggeld dat door ons allemaal wordt betaald”, vindt directeur Yvonne Bieshaar. Naast eigen onderzoek krijgt de sociale dienst regelmatig signalen van fraude via telefoon, brieven, het meldformulier op de website, fraudesignaal@drechtsteden.nl of meldingen vanuit instanties. Vorig jaar ging het om 450 meldingen; in het eerste kwartaal van 2013 om 96. Al deze meldingen worden serieus onderzocht. In bijna zestig procent van de onderzochte meldingen blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van fraude. ,,Het is dus zinvol om vermoedens van fraude te melden”, aldus Yvonne Bieshaar.

Gericht onderzoek
In de meeste fraudegevallen gaat het om onjuiste opgave woon- of leefsituaties. Bijvoorbeeld mensen die als alleenstaande (ouder) een uitkering ontvangen maar uiteindelijk toch blijken samen te wonen met een persoon die zelf voldoende inkomsten heeft. Of mensen die bij de Sociale Dienst een ander adres opgeven dan waar zij in werkelijkheid blijken te wonen. De Sociale Dienst let extra op deze vormen van fraude en zal ook de komende tijd gericht onderzoek doen. Daarbij maakt de dienst onder meer gebruik van digitale opsporingsmiddelen en bestandsvergelijkingen met andere instanties.

Strengere regels
Sinds begin dit jaar gelden er strengere regels. Met de invoering van de Fraudewet per 1 januari zijn mensen met een uitkering verplicht wijzigingen in hun woon-, leef- of inkomenssituatie direct door te geven. Ook zijn zij verplicht inlichtingen te verstrekken die van invloed zijn op de toekenning en de hoogte van hun uitkering. Doe zij dit niet of niet op tijd, dan riskeren zij een geldboete.

Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale Sociale Dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen vormen deze gemeenten de regio Drechtsteden.