WINDMOLENSALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam ziet voorlopig af van het plaatsen van windturbines in Alblasserdam. Het college heeft besloten eerst de resultaten van het onderzoek naar de kansen voor windenergie en de meest geschikte locaties voor turbines in de Drechtsteden af te wachten. Ook lokale initiatieven voor het plaatsen van windturbines worden in afwachting van het onderzoek voorlopig niet gehonoreerd. De gemeenten in de Drechtsteden voeren het onderzoek gezamenlijk uit.

Duurzaam
Onderzoek naar de plaatsing van windturbines op gemeentegrond van Alblasserdam is één van de acties uit het duurzaamheidsactieplan. Doel is om in 2020 twintig procent van het totale energieverbruik in de gemeente duurzaam op te wekken. Uit onderzoek van HVC blijkt dat windturbines de grootste bijdrage hieraan leveren. In het onderzoek zijn de resultaten van windmolens vergeleken met zonne-energie, biomassa (energiewinning uit afval), aardwarmte en warmte koude opslag.

Provincie
De provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag bij de vergunningverlening van grote windturbines. Zij heeft Polder Nieuwland in Alblasserdam en de Dordtse Kil in Dordrecht aangewezen als geschikte locaties voor windturbines. De gemeenten in de Drechtsteden gaan nu eerst zelf onderzoek doen naar geschikte locaties alvorens tot verdere planuitwerking over te gaan. In de tussentijd worden andere acties uit het duurzaamheidsactieplan, zoals de plaatsing van zonnepanelen, uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.