winkelenALBLASSERDAM – De Alblasserdamse VVD-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij zegt in een brief zich zorgen te maken over de winkelleegstand in het Damdorp. “Op meerdere plaatsen, en niet in de laatste plaats in het (Makado-) centrum, staan winkelpanden langdurig leeg. Deze leegstand doet geen goed aan de attractiviteit in  ons dorp,” schrijven de VVD’ers.

Om zich te krijgen op eventuele drempels en belemmeringen voor mogelijke winkelondernemers wil de partij graag weten welke ketens dan wel individuele winkelondernemers de laatste vijf jaar belangstelling hebben getoond voor vestiging in het (Makado-)centrum en hoeveel van deze gegadigden zich uiteindelijk niet hebben gevestigd. Daarbij wil de VVD weten wat daar per geval de reden voor was.

Tot slot willen de liberalen van het college weten welke voorwaarden er zijn gesteld voor potentiële winkelondernemers die zich in het dorp willen vestigen en welke rol andere partijen zoals winkelverenigingen spelen. Het college zal binnenkort schriftelijk op de vragen antwoorden.

De verhuurder van het Makado liet deze maand weten bezig te zijn met een partij die mogelijk drie panden in gebruik wil gaan nemen. “Concreet kan ik daar niet over zijn, want de handtekeningen zijn nog niet gezet,” aldus de zegsvrouw. In de afgelopen periode vertrokken onder meer Sport2000, Lemmers Schoenen, SmarthFashion, Landgraaf, Bakker Korteweg, It’s en de Makadobar uit het overdekte winkelcentrum.