IMG_6002 (Kopie)ALBLASSERDAM – Twaalf Alblasserdammer hebben vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Om 10.00 uur reikte burgemeester Blase de Koninklijke Onderscheidingen uit in de grote zaal van Landvast in Alblasserdam. Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd mevrouw M. van Zuijdam-Bambacht, de heer T. van Bockel, , de heer E. Groenendijk, de heer P.N.M. Helvensteijn, de heer N. de Heus, mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen, mevrouw E. Verschoor-Rombout, mevrouw J. van Bockel-Swaneveld, mevrouw J.J.M. de Ridder-Zwaard en mevrouw A.J. Bijl-de Waal. De heer ir. W. Stout en de heer E. Gijsen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M. van Zuijdam-Bambacht (67) is coördinator van de zaalwerkzaamheden bij gymnastiekvereniging KDO te Alblasserdam. Ook is zij collectant ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Zij was eerder al collectant ten behoeve van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Tevens was zij vrijwilliger bij de gemeentelijke Koningin Wilhelmina MAVO, bij de handbalvereniging Spirit ’71 en bij de oudpapieracties van de openbare basisschool ’t Nokkenwiel. Ook was zij bestuurslid van de wandelsportvereniging DES te Alblasserdam.

Mevrouw M. van Zuijdam-Bambacht (67) is coördinator van de zaalwerkzaamheden bij gymnastiekvereniging KDO te Alblasserdam. Ook is zij collectant ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Zij was eerder al collectant ten behoeve van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Tevens was zij vrijwilliger bij de gemeentelijke Koningin Wilhelmina MAVO, bij de handbalvereniging Spirit ’71 en bij de oudpapieracties van de openbare basisschool ’t Nokkenwiel. Ook was zij bestuurslid van de wandelsportvereniging DES te Alblasserdam.

 

De heer T. van Bockel (66) is voorzitter van de voetbalvereniging De Zwerver te Kinderdijk. Ook is hij voorzitter van de Stichting Oudheidkamer, bestuurslid van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het College van Kerkrentmeester van de Gereformeerde Kerk en voorzitter van het 65 leden tellend Gereformeerd Kerkkoor. Tevens was hij voorzitter van de FIDI Netherlands, voorzitter van de voetbalvereniging De Zwerver en voorzitter en scheidsrechter bij volleybalvereniging Smash ’66.

De heer T. van Bockel (66) is voorzitter van de voetbalvereniging De Zwerver te Kinderdijk. Ook is hij voorzitter van de Stichting Oudheidkamer, bestuurslid van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het College van Kerkrentmeester van de Gereformeerde Kerk en voorzitter van het 65 leden tellend Gereformeerd Kerkkoor. Tevens was hij voorzitter van de FIDI Netherlands, voorzitter van de voetbalvereniging De Zwerver en voorzitter en scheidsrechter bij volleybalvereniging Smash ’66.

 

De heer E. Gijsen (68) was voorzitter van de stuurgroep samenvoeging Welzijnsorganisaties. Dit heeft geleid tot de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). Tevens is hij actief voor Art Below Sealevel. Ook is hij actief voor het project ‘Dichter bij de polder’ en coördineert en leidt hij de truckerstocht voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten vanuit de plaatselijke Lionsclub. Hij heeft de plaatselijke afdeling D66 opgericht en voorgezeten. Daarvoor was hij gemeenteraadslid (1973-1982) en wethouder van de gemeente Alblasserdam (1983-1990). Hij was bestuurslid van het Vestzaktheater Biggelmee en afgevaardigde van de Raad voor de Jeugd.

De heer E. Gijsen (68) was voorzitter van de stuurgroep samenvoeging Welzijnsorganisaties. Dit heeft geleid tot de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). Tevens is hij actief voor Art Below Sealevel. Ook is hij actief voor het project ‘Dichter bij de polder’ en coördineert en leidt hij de truckerstocht voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten vanuit de plaatselijke Lionsclub. Hij heeft de plaatselijke afdeling D66 opgericht en voorgezeten. Daarvoor was hij gemeenteraadslid (1973-1982) en wethouder van de gemeente Alblasserdam (1983-1990). Hij was bestuurslid van het Vestzaktheater Biggelmee en afgevaardigde van de Raad voor de Jeugd.

De heer E. Groenendijk (69) is vrijwilliger bij en voorzitter (1995-2007) van de rijvereniging ‘De Beijaert’. Ook is hij vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente II ‘Kinderdijk’ te Alblasserdam. Hij is 32 jaar ouderling geweest. Tevens was hij kerkvoogd en voorzitter van de kerkenraad, verricht hij bezoekwerk bij mensen thuis en in ziekenhuizen en is hij chauffeur van de kerkauto.

De heer E. Groenendijk (69) is vrijwilliger bij en voorzitter (1995-2007) van de rijvereniging ‘De Beijaert’. Ook is hij vrijwilliger bij de Hervormde Wijkgemeente II ‘Kinderdijk’ te Alblasserdam. Hij is 32 jaar ouderling geweest. Tevens was hij kerkvoogd en voorzitter van de kerkenraad, verricht hij bezoekwerk bij mensen thuis en in ziekenhuizen en is hij chauffeur van de kerkauto.

De heer P.N.M. Helvensteijn (65) verricht diverse hand- en spandiensten ten behoeve van de Sterrenwacht Papendrecht en is initiator en organisator van de wandelgroepen vanuit het clubgebouw van Korfbalvereniging Alblasserdam. Hij was de oprichter en organisator van de afdeling voor gehandicaptenatletiek en voorzitter en penningmeester van Atletiekvereniging Alblasserwaard waar hij ook trainer was. Hij heeft het Buurtcomité Staatsliedenbuurt opgericht en voorgezeten, was penningmeester van de toenmalige rooms-katholieke Francescoschool en penningmeester van een peuterspeelzaal te Zoetermeer. Tevens was hij bestuurslid en penningmeester van ‘JOKAP’, het jongerenwerk binnen de rooms-katholieke kerk te Den Haag.

De heer P.N.M. Helvensteijn (65) verricht diverse hand- en spandiensten ten behoeve van de Sterrenwacht Papendrecht en is initiator en organisator van de wandelgroepen vanuit het clubgebouw van de Alblasserdamse korfbalvereniging CKC Kinderdijk. Hij was de oprichter en organisator van de afdeling voor gehandicaptenatletiek en voorzitter en penningmeester van Atletiekvereniging Alblasserwaard waar hij ook trainer was. Hij heeft het Buurtcomité Staatsliedenbuurt opgericht en voorgezeten, was penningmeester van de toenmalige rooms-katholieke Francescoschool en penningmeester van een peuterspeelzaal te Zoetermeer. Tevens was hij bestuurslid en penningmeester van ‘JOKAP’, het jongerenwerk binnen de rooms-katholieke kerk te Den Haag.

De heer N. de Heus (65) is voorzitter van het Shaare Zedekkoor. Hij organiseert de acties voor de geldwerving ten behoeve van het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem en de zangreizen naar Israël. Ook is hij voorzitter van de Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus en hij is leider van de activiteitencommissie van de Hervormde Wijkgemeente I (Grote Kerk) waar hij tevens koster is. Daarvoor was hij vrijwilliger bij de Stichting Behoud de Toren van de Grote Kerk en hij was medeoprichter, voorzitter van het Christelijke Gemeentekoor Vox Vivente en vrijwilliger ten behoeve van de geldinzameling voor de restauratie van de Grote Kerk te Alblasserdam.

De heer N. de Heus (65) is voorzitter van het Shaare Zedekkoor. Hij organiseert de acties voor de geldwerving ten behoeve van het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem en de zangreizen naar Israël. Ook is hij voorzitter van de Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus en hij is leider van de activiteitencommissie van de Hervormde Wijkgemeente I (Grote Kerk) waar hij tevens koster is. Daarvoor was hij vrijwilliger bij de Stichting Behoud de Toren van de Grote Kerk en hij was medeoprichter, voorzitter van het Christelijke Gemeentekoor Vox Vivente en vrijwilliger ten behoeve van de geldinzameling voor de restauratie van de Grote Kerk te Alblasserdam.

 

Mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (71) is voorzitter van de Stichting Ideële Wereldwinkel en bestuurslid van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Zij was bestuurslid van het Bureau Sociaal Raadslieden en raadslid van de gemeente Alblasserdam.

Mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (71) is voorzitter van de Stichting Ideële Wereldwinkel en bestuurslid van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Zij was bestuurslid van het Bureau Sociaal Raadslieden en raadslid van de gemeente Alblasserdam.

Mevrouw E. Verschoor-Rombout (64) is vrijwilliger bij de tafeltennisvereniging Taveri te Ridderkerk en bij de Hartstichting. Ook is zij collectant voor het Astma Fonds. Zij was vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding, afdeling Ridderkerk en vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ridderkerk.

Mevrouw E. Verschoor-Rombout (64) is vrijwilliger bij de tafeltennisvereniging Taveri te Ridderkerk en bij de Hartstichting. Ook is zij collectant voor het Astma Fonds. Zij was vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding, afdeling Ridderkerk en vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ridderkerk.

De heer ir. W. Stout (71) heeft zitting in diverse commissies van de PvdA in Alblasserdam en was raadslid (1966-1970 en 1978-1982) en afdelingsvoorzitter (1974-1978) van die partij. Hij was voorzitter van de gemeentelijke WMO-commissie en lid van de plaatselijke bestuurscommissie Openbaar Onderwijs. Ook was hij voorzitter van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Vanaf 1988 was hij plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Van der Giessen-de Noord en vanaf 1995 voorzitter van de Vereniging Pensioenfonds Van der Giessen-de Noord. Ook was hij voorzitter van de Stichting F.N.V.-Gebouw ‘Concordia’ en lid van het stichtingsbestuur van Cultureel Centrum ‘de Wipmolen’ te Alblasserdam. Hij was lid van de Commissie van Beheer van de Gemeentelijke Lagere Technische School in Alblasserdam.

De heer ir. W. Stout (71) heeft zitting in diverse commissies van de PvdA in Alblasserdam en was raadslid (1966-1970 en 1978-1982) en afdelingsvoorzitter (1974-1978) van die partij. Hij was voorzitter van de gemeentelijke WMO-commissie en lid van de plaatselijke bestuurscommissie Openbaar Onderwijs. Ook was hij voorzitter van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Vanaf 1988 was hij plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Van der Giessen-de Noord en vanaf 1995 voorzitter van de Vereniging Pensioenfonds Van der Giessen-de Noord. Ook was hij voorzitter van de Stichting F.N.V.-Gebouw ‘Concordia’ en lid van het stichtingsbestuur van Cultureel Centrum ‘de Wipmolen’ te Alblasserdam. Hij was lid van de Commissie van Beheer van de Gemeentelijke Lagere Technische School in Alblasserdam.

Mevrouw J. van Bockel-Swaneveld (67) is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam en is vrijwilliger en pastoraal medewerker tijdens de zomerkampen bij het congrescentrum De Blije Werelt te Lunteren. Daarvoor was zij voorzitter van Jeugdland Alblasserdam.

Mevrouw J. van Bockel-Swaneveld (67) is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk te Alblasserdam en is vrijwilliger en pastoraal medewerker tijdens de zomerkampen bij het congrescentrum De Blije Werelt te Lunteren. Daarvoor was zij voorzitter van Jeugdland Alblasserdam.

Mevrouw J.J.M. de Ridder-Zwaard (74) is secretaris van de Seniorenraad Alblasserdam. Daarvoor was zij lid van de cliëntenraad van de SWOA en bestuurslid van de bibliotheek in Alblasserdam. Ook was zij oprichter en voorzitter van en vrijwilliger bij de De Zonnebloem, afdeling Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Tevens was zij wijkhoofd en collectant voor de Nierstichting in Alblasserdam. Ze was penningmeester, waarnemend voorzitter, lid van het algemeen bestuur en (balie)medewerker van het Bureau Sociaal Raadsleden. Tevens was ze lid van de parochievergadering (1981-1986), vrijwilliger bij de OLV van Fatimakerk in Alblasserdam en lid van de oudercommissie van en vrijwilliger bij de Fransescoschool te Alblasserdam.

Mevrouw J.J.M. de Ridder-Zwaard (74) is secretaris van de Seniorenraad Alblasserdam. Daarvoor was zij lid van de cliëntenraad van de SWOA en bestuurslid van de bibliotheek in Alblasserdam. Ook was zij oprichter en voorzitter van en vrijwilliger bij de De Zonnebloem, afdeling Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Tevens was zij wijkhoofd en collectant voor de Nierstichting in Alblasserdam. Ze was penningmeester, waarnemend voorzitter, lid van het algemeen bestuur en (balie)medewerker van het Bureau Sociaal Raadsleden. Tevens was ze lid van de parochievergadering (1981-1986), vrijwilliger bij de OLV van Fatimakerk in Alblasserdam en lid van de oudercommissie van en vrijwilliger bij de Fransescoschool te Alblasserdam.

Mevrouw A.J. Bijl-de Waal (60) is voorzitter van de buurtvereniging De Drentse Buurt te Alblasserdam. Tevens organiseert zij evenementen. Eerder was zij penningmeester van de Huurdersvereniging Alblasserdam en kantinebeheerder bij de hondensportvereniging Kringgroep Gouda e.o. Daarvoor was zij vrijwilliger bij de Show- en twirlgroep Les Fleurettes te Alblasserdam.

Mevrouw A.J. Bijl-de Waal (60) is voorzitter van de buurtvereniging De Drentse Buurt te Alblasserdam. Tevens organiseert zij evenementen. Eerder was zij penningmeester van de Huurdersvereniging Alblasserdam en kantinebeheerder bij de hondensportvereniging Kringgroep Gouda e.o. Daarvoor was zij vrijwilliger bij de Show- en twirlgroep Les Fleurettes te Alblasserdam.

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen vond plaats in het kader van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin.

IMG_5885 (Kopie) IMG_5939 (Kopie) IMG_5991 (Kopie) IMG_6002 (Kopie)