IMG_4968 (Kopie)OUD-ALBLAS – Vijf brandweervrijwilligers uit Oud-Alblas hebben vrijdagavond 19 april uit handen van burgemeester Dirk van der Borg een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Teus Gelderblom, Fred Verhoeven, Jilles Stam, Petra Boon en Gerrit de Kluijver werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het vijftal was samen met de andere (oud) vrijwilligers samengekomen in restaurant de Kat in de Wilg voor een brandweerreünie en om afscheid te nemen van het korps. De brandweerpost Oud-Alblas is namelijk deze maand opgeheven wegens bezuinigingen.

Teus Gelderblom
Over Teus Gelderblom (59) vertelde de burgemeester: “Het gaat over een man, die in deze gemeenschap op velerlei gebied actief is. Hij heeft zich ingespannen voor de samenleving. Zeker op het terrein van de brandweer, waar hij een langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en daarbuiten heeft geleverd. Om precies te zijn, vanaf 1984. Daarnaast organiseert hij vanaf 1998 de jaarlijkse rommelmarkt in het dorp en is hij sinds 2000 secretaris van de EHBO-vereniging in Oud-Alblas. van 1988 tot 2005 gaf hij les op de zondagsschool van de Nederlands Hervormde kerk. Hij kan worden gekarakteriseerd als rustig, ondernemend en gemeenschapsgezind. Gelet op de aard, duur en uitstraling van deze activiteiten heeft het hare majesteit de koningin behaagd om de heer Gelderblom te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Petra Boon
Petra Boon – Vink (45) is volgens de burgemeester een organisatietalent, een moeder van de post. “Petra is een vrouw waar iedereen bij terecht kan. Zij was bij de brandweer een baken in zee. Petra was jarenlang bevelvoerder en tien jaar lang postcommandant. Ze zette zich in voor de veiligheid in haar woonplaats en directe omgeving vanaf 1993. Een bijzondere en innemende vrouw. Ter gelegenheid van haar afscheid van de brandweer en vanwege de aard, duur en uitstraling van haar activiteiten mag ik verklappen dat het hare majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Fred Verhoeven
Over Fred Verhoeven (43) zei Van der Borg: “Deze man is werkzaam in de agrarische wereld. Hij wordt gekenschetst als praktisch, doortastend en is vol overtuigingskracht. Hij kent zijn zaakjes. Fungeert vaak als boegbeeld en is vanaf 1990 betrokken bij de brandweer. Met hart en ziel. Maar hij is bij veel meer dingen met hart en ziel betrokken. Een kleine opsomming:

1. 13 jaar bestuurslid bij de Oud-Alblasse IJsclub, waarvan 12 jaar secretaris.
2. 15 jaar bestuurslid van de Land en Tuinbouworganisatie, Alblasserwaard West.
3. 3 jaar lid van de Agrarische Adviesraad van de Rabobank Sliedrecht-Graafstroom.
4. 3 jaar bestuurslid zuivelcoöperatie Campina.
5. 6 jaar voorzitter van de OR brandweer Graafstroom, later de OC.
6. vanaf 2009 ledenraadslid van aan -en verkoopcoöperatie Agrifirm.

Ter gelegenheid van haar afscheid van de brandweer en vanwege de aard, duur en uitstraling van de door vele hem ondernomen activiteiten heeft het hare majesteit de koningin behaagd om de heer Verhoeven te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Jilles Stam
 “Jilles Stam (46) is een man die al heel lang betrokken is bij de brandweer. Net als zijn vader. Dus met recht is te zeggen dat hij een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de openbare orde en veiligheid in Oud-Alblas. Hij staat bekend als doortastend en een rustige bevelvoerder. Is veehouder en is tien jaar lid geweest van het schoolbestuur van de Christelijke basisschool Groen van Prinsterer. Verder is hij zeven jaar lid geweest van de klankbordgroep. Een bijzonder mens en daarom heeft het hare majesteit de koningin behaagd om de heer Stam te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Gerrit de Kluijver
Tot slot Gerrit de Kluijver (47). Van der Borg: “Wederom iemand wiens hart bij de brandweer ligt. En dat was altijd te merken. Vanaf 1992 lid van de vrijwillige brandweer Oud-Alblas. Iemand die betrokken en behulpzaam is. Niets is  hem teveel. Hij is uitvoerder bij een bouwbedrijf. Maar er is meer. Hij is een vrijwilliger pur sang. Vanaf 1983 tot heden haalde en haalt hij oud papier op. Vanaf 1986 tot 2000 betrokken bij de rommelmarktcommissie. En van 2004 tot 2010 actief bij de Jeugdclub Ichthus. Verder is hij vanaf 2010 jeugdouderling en zit hij vanaf 2008 in het schoolbestuur. Ook voor hem geldt dus dat het gelet op de aard, duur en uitstraling van deze activiteiten hare majesteit de koningin heeft behaagd om de heer De Kluijver te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

IMG_4979 (Kopie)

Drie Oud-Alblasse ex-brandweercommandanten op een rij…

IMG_4964 (Kopie)

De gedecoreerden met van links naar rechts: Jilles Stam, Petra Boon, Gerrit de Kluijver, Fred Verhoeven en Teus Gelderblom.

  IMG_4974 (Kopie) IMG_4978 (Kopie)