Monument polderstraatALBLASSERDAM – Dit jaar adopteren de leerlingen van groep 8 van Het Kompas het monument aan de Polderstraat. Tijdens een officiële plechtigheid wordt op donderdag 25 april om 08.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis het adoptieproces gestart. Burgemeester Bert Blase begint de plechtigheid met een welkomstwoord. Daarna geven de leerlingen een presentatie van hun schoolproject over de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen maken gebruik van lesmateriaal dat is ontwikkeld door de Historische Vereniging West-Alblasserwaard.

Na de plechtigheid lopen de leerlingen en alle genodigden in een gezamenlijke tocht naar de Polderstraat om door middel van een kranslegging symbolisch de adoptie te aanvaarden. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei zal een aantal leerlingen van Het Kompas aanwezig zijn en meedoen met de plechtigheid.

Traditie
Aan de hand van dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. De Alblasserdamse basisscholen doen al vele jaren mee met dit project.

‘Adopteer een monument’ is een landelijk onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt adopteren.

De foto is gemaakt door Pieter-Jan Ruitenbeek.