WINDMOLENSALBLASSERDAM – De CDA-fracties van Alblasserdam en Molenwaard hebben zich deze week gezamenlijk uitgesproken tegen de bouw van windmolens in de Alblasserwaard. Zij vinden dat deze hier niet thuishoren, in het landelijk gebied noch in het stedelijke gebied. Aanleiding voor dit standpunt was het voorstel van het college van Alblasserdam om het bouwen van een aantal windmolens, met een hoogte van ruim boven de honderd meter, in polder Nieuwland mogelijk te maken. Tijdens een gemeenteraadscommissievergadering in december 2012 liet de partij nog in het midden wat hun standpunt was.

Beide CDA-fracties vinden nu dat grote windmolens niet in de Alblasserwaard passen. Dit vanwege de landschappelijke gevolgen en de geluidhinder voor omwonenden. Het CDA vindt dat in het kader van duurzaamheid veel beter kan worden ingezet op het bouwen van windmolenparken op zee en op het opwekken van zonne-energie.

Voorstel
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om drie tot zes windmolens te plaatsen bij bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam. Met die investering hoopt de gemeente in 2020 te voldoen aan de klimaatdoelstelling om twintig procent van het totale energieverbruik in de gemeente duurzaam op te wekken. Tijdens een eerder gehouden vergadering reageerden alle politieke partijen kritisch op het voorstel. Besloten werd dat eerst goed gekeken zal worden naar de cijfers, daar bestond namelijk enige onduidelijkheid over.

Tegenwind
Ondernemer Dirk Meiners is na het voorstel van het college een tegenactie begonnen en lanceerde de website www.tegenwind-alblasserdam.nl . Volgens Meiners worden windmolens een groot probleem en zijn ze een gevaar voor de volksgezondheid. Hij vertelt: “Er wordt altijd romantisch over gedaan, maar het zijn grote, industriële machines die zo’n 340 ton wegen. In de gebruiksaanwijzing is te lezen dat je minimaal vierhonderd meter afstand moet houden van de windmolen. Aan deze voorwaarde kan in Alblasserdam niet worden voldaan. Duizenden mensen bevinden zich dus in direct gevaar. ” De molens leveren volgens Meiners niet alleen hinderlijke slagschaduw op, maar ook afbrekende onderdelen, ijsafzetting en geluidsoverlast. “Bovendien zijn de Alblasserdamse politici verkeerd voorgelicht. Negen windmolens voegen maximaal één procent toe aan de energiebehoefte in de Drechtsteden. Bovendien is windenergie onbetrouwbaar, kost het bakken met geld en wordt het nooit rendabel.  Kortom: windmolens in Alblasserdam is één brug te ver.”

Het voorstel van het college van B & W zal later dit jaar besproken worden in de Alblasserdamse gemeenteraad.