OmgevingsdienstALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam is zondag 7 april door de directie van het bedrijf stilgelegd, nadat bleek dat er schroot met asbesthoudende kit was aangetroffen op de schrootplaats. De avondploeg werd naar huis gestuurd en op het terrein werd onderzoek gedaan door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Nedstaal werd afgelopen donderdag getipt door ‘iemand uit de schrootwereld’. De tip luidde dat er waarschijnlijk schroot was geleverd, waar ook asbesthoudende kit aan vast zat. “Nadat we die tip kregen, hebben we het schroot laten onderzoeken. De uitslag was dat er geen asbest was aangetroffen,” vertelt directeur Jan Henk Wijma van Nedstaal.

Opluchting
Omdat hij de uitslag niet vertrouwde, werd een tweede onderzoek ingesteld. Dit werd zaterdag uitgevoerd. Zondag kwamen de resultaten binnen. Uit die analyse, die in opdracht van Nedstaal, door een erkend bureau is uitgevoerd, bleek dat er een kleine hoeveelheid wit asbest, dat hechtgeboden is, tussen het schroot terecht was gekomen. “Het asbest werd alleen op het schroot, afkomstig uit de glastuinbouw, aangetroffen en vormt geen direct risico voor de gezondheid van de medewerkers en omwonenden. Tot onze grote opluchting werden er geen vezels op de rest van het terrein en in de staalfabriek aangetroffen,” aldus directeur Wijma. Dit was wel mogelijk, omdat een deel van het materiaal mogelijk al was verwerkt. Om die reden werden zondagavond de werkzaamheden gestaakt.

Omgevingsdienst
Direct na de melding is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een inspectie op het terrein uitgevoerd en is de vondst van asbest bevestigd. “We zijn een onderzoek gestart naar de herkomst van het materiaal. Uit dit onderzoek moet blijken of er eerder vervuild schroot is aangeleverd en om welke hoeveelheden en concentraties asbest het handelt. Verder zal moeten blijken of er gevolgen zijn voor de volksgezondheid en of er aanleiding is voor het opleggen van handhavingmaatregelen. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van strafbare feiten zal de OZHZ aangifte doen,” zo laat een woordvoerder van de Omgevingsdienst weten.

Milieudelict
Asbest is een natuurstof bestaande uit kleine vezels van mineralen en vormt bij blootstelling aan de losse vezels een ernstig risico voor de gezondheid. Handel in asbesthoudend schroot is in Nederland, en de rest van Europa, bij wet verboden. In nauw overleg met de autoriteiten wordt daarom de herkomst van het verontreinigde materiaal op het fabrieksterrein aan de Rapenburg in Alblasserdam onderzocht. Omdat het mogelijk sprake is van een milieudelict, is ook het Openbaar Ministerie bij het proces betrokken.

“De onverwachte vondst van asbest in commercieel verhandeld sloopmateriaal geeft aan hoe groot het maatschappelijk probleem van asbest is,” aldus een voorlichter van Nedstaal.

Veel langer
Het actiecomité Asbest Nedstaal Nee bij monde van Willem Schulpen beweert dat er bij Nedstaal al veel langer asbesthoudend staalschroot wordt verwerkt. “We hebben de burgemeester al op 8 februari geattendeerd op dit feit. Via een interne bron wisten wij dat er asbesthoudend metaalschroot, onder andere uit de kassensloop, bij Nedstaal wordt verwerkt. Dat gebeurt al langere tijd.”

Één incident
Nedstaal ontkent deze aantijgingen. Wijma: “Alles wijst er op dat het gaat om één incident. Het schroot, waar asbest is aangetroffen, is van één leverancier. Het materiaal, zoals we dit kennen, hebben we niet eerder verwerkt. Bovendien hebben we het andere schroot met regelmaat getest.”

Dat het bedrijf aan de bel getrokken heeft om goede sier te maken, is volgens Wijma ook flauwekul. “Dit rijdt ons juist ontzettend in de wielen bij onze vergunningsaanvraag.”

Asbestproeven
Nedstaal produceert staal uit schroot. Oktober vorig jaar heeft Nedstaal bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met staalschroot met daarop een dunne laag hechtgebonden asbest. Het bedrijf stelt dat het een methode heeft ontwikkeld om dergelijk materiaal uit treinstellen op een verantwoorde manier bij een temperatuur van 1.500 graden Celsius onschadelijk te maken en wil deze graag testen. Zonder de toekenning van de milieuvergunning voor de verwerkingsproef is de opslag en verwerking van asbesthoudende materialen verboden op het terrein.

Inmiddels zijn alle werkzaamheden op het terrein bij Nedstaal hervat. Een deel van de schrootplaats blijft afgesloten voor nader onderzoek.

De foto bij dit artikel is zondag gemaakt door Willem Schulpen van het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee.

 

Asbest Nedstaal Nee.