prullenbak opgeblazen Plantageweg alblasserdamALBLASSERDAM – Het aantal vernielingen en bekladdingen aan gemeentelijke eigendommen in Alblasserdam is in 2012 fors afgenomen ten opzichte van 2011. In 2012 werd er voor € 25.000,- schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. In 2011 was dat bijna € 35.000,-. Opvallend is dat meer dan de helft van de schade (€13.000) is aangericht rond Oud op Nieuw. Dit staat in de vandalismebarometer van de gemeente Alblasserdam. In 2012 zijn onder meer 6 abri-ruiten, een boombeugel, brandschade aan een speeltoestel, 30 afvalbakken en 16 verkeersborden vernield. Het aantal meldingen is gedaald van 64 naar 60.

Particuliere eigendommen
In de vandalismebarometer zijn alleen de vernielingen aan gemeentelijke eigendommen opgenomen. Bij vernieling van particuliere eigendommen is het belangrijk dat de eigenaar aangifte doet bij de politie. De eigenaar kan dan de schade verhalen, als die schade niet door een verzekering wordt vergoed. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de politie.

Vandalisme zorgt voor overlast en voor kosten, zowel voor particulieren als voor de gemeente. Vandalen hebben het gemunt op alles wat op straat staat. Om vandalisme te voorkomen plaatst de gemeente vandalismebestendig straatmeubilair. De gemeente doet altijd aangifte bij de politie. Vernielingen worden zo snel mogelijk hersteld en graffiti wordt van gemeentelijke eigendommen verwijderd. De politie spoort daders op. Na aanhouding kunnen de daders erop rekenen dat ze een rekening krijgen voor de schade die ze hebben aangericht.