haven landvastALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil een schikking treffen met de Belastingdienst over de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum Landvast. De gemeente wil hierin als compromis €278.000 betalen om een gerezen conflict over BTW-aftrek met de Belastingdienst op te lossen. Dat stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. De raad neemt eind april een besluit over dit voorstel.

De Belastingdienst heeft eind 2011 een claim van 1,3 miljoen euro ingediend bij de gemeente. De Belastingdienst was van mening dat de BTW op de bouw en exploitatie van Landvast niet aftrekbaar was. De Belastingdienst ging er namelijk vanuit dat de gemeente geen zakelijke huurrelatie had met de exploitant van Landvast, Stichting Sociaal Cultureel Centrum Alblasserdam (SSCCA) en daarom geen recht had op BTW aftrek.

De gemeente is van mening dat er wel degelijk sprake is van een zakelijke huurrelatie met de SSCCA waardoor de gemeente wel recht heeft op BTW-aftrek. Om te voorkomen dat de gemeente en de Belastingdienst elkaar jarenlang via juridische procedures gaan bestrijden, hebben beide partijen gekozen voor een schikking.

Deze schikking geeft de gemeente en de SSCCA de gelegenheid om goede afspraken te maken voor een toekomstvaste en duurzame relatie.

Sociale samenhang
Sociaal Cultureel Centrum Landvast is in 2008 in gebruik genomen en functioneert als dorpshuis van de gemeente Alblasserdam. Naast twee bioscoopzalen bevat Landvast diverse multifunctionele ruimten die door het verenigingsleven van Alblasserdam goed worden gebruikt. De gemeente Alblasserdam beschouwt Landvast als een belangrijke investering in de sociale samenhang in het dorp.