het kompasALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft deze week ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van in het totaal 261.000 euro voor het verwijderen van asbest en het herstellen van de plafonds en verlichting in basisschool Het Kompas. Op zaterdagochtend 10 november kwam in het speellokaal van de school aan het Scheepsbouwplein, door een constructiefout, een groot stuk plafond na beneden vallen.

Daarbij was mogelijk asbest vrijgekomen. Later bleek dit niet het geval, maar het was volgens wethouder Peter Verheij wel zaak dat de school zo snel mogelijk ontdaan zou worden van asbest. Dat is inmiddels gebeurd. De kosten zijn voor de gemeente, omdat de constructie van het gebouw veilig moet zijn. Dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.”Kosten ten gevolge van het herstel van constructiefouten, de aanwezigheid van asbest wordt ook beschouwd als een constructiefout, komen ingevolge de onderwijsregelgeving voor rekening van de gemeente. Alleen als de constructiefout te wijten is aan onzorgvuldig handelen van het schoolbestuur, mag hiervan worden afgeweken,” aldus wethouder Verheij.

Wat moet, dat moet
In de gemeenteraad was niet veel discussie over dit onderwerp, want, zo vertolkte de heer Barzas van de VVD de mening van de raad: “Wat vuil is moet schoongemaakt worden.” De kosten voor de asbestsanering bedragen 165.500 euro en de kosten voor het herstel van de plafonds en verlichting 95.500 euro.

Vijf andere scholen
In 1998 heeft de gemeente een zogenaamde asbestrisico-inventarisatie uitgevoerd. Alle losgebonden asbest (categorie 1) of asbest op bereikbare plaatsen (categorie 2) is toen gefaseerd uit de scholen verwijderd. Alleen hechtgebonden asbest op moeilijk of niet bereikbare plaatsen is blijven zitten. Dergelijke asbest (categorie 3) wordt verwijderd bij sloop of renovatie van een schoolgebouw. Dit type asbest – dat in principe geen gevaar oplevert – komt nog voor in een vijftal schoolgebouwen in Alblasserdam. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van asbestinventarisaties en het verwijderen van asbest ligt primair bij het schoolbestuur.