028 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met het voorstel van het college om de ophaalbrug bij de Alblasserdamse haven voor 110.000 euro te repareren. De onlangs gerenoveerde brug liep afgelopen jaar vast, doordat het landhoofd instabiel is en beweegt. Hierdoor waren de beide kanten dichter bij elkaar gekomen, waardoor de klep er niet meer tussen paste. De gemeenteraad baalt van de investering, maar ziet het niet zitten om de brug dan maar buiten gebruik te stellen.

De ChristenUnie kondigde deze week tijdens de beslissing aan dat volgend jaar tijdens de bespreking van de begroting op het onderwerp teruggekomen wordt. Dit omdat het project gefinancierd zal worden uit financiële middelen uit 2014. De ChristenUnie vindt dit niet handig en ziet liever dat het plan betaald wordt uit de middelen van dit jaar.

Op korte termijn zal begonnen worden met de oplossing van het probleem.

Brug
In 2003 is de ophaalbrug aan de Haven in Alblasserdam buiten gebruik gesteld en is de val (klep) in open stand vastgezet. In oktober 2010 is gestart met de renovatie van de brug, waarbij deze in zijn geheel is gedemonteerd en na herstel weer is opgebouwd. De werkzaamheden vonden plaats als onderdeel van de projecten Haven Zuid en Alblasserwerf. 1-6-2011 is de brug opgeleverd en weer in gebruik genomen. De bediening van de brug gebeurt sindsdien door vrijwilligers.

De brug wordt gebruikt als verbinding in een toeristische fietsroute. In geval van een niet direct op te lossen mankement zal de klep van de brug omhoog (vast) gezet moeten worden om in ieder geval de scheepvaart ongehinderd te laten passeren. De fietsroute is dan afgesloten.

Foto: Jan Wijninga.