Foto Brandweerwagenpark [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Regelmatig komt het voor dat de brandweer op weg naar een brand vertraging oploopt of zelfs niet verder kunnen. Vooral op plaatsen waar straten smal zijn (denk aan woonerven) kan een verkeerd of dubbel geparkeerde auto oorzaak zijn van de vertraging of belemmering. Wanneer elke seconde telt kan deze vertraging echter leiden tot een verslechtering van de situatie en in het ergste geval zelfs slachtoffers tot gevolg hebben. De brandweer vraagt daarom uw medewerking.

De brandweer u om zich zoveel mogelijk te houden aan de onderstaande punten.

  • Parkeer uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen. Dubbel- of foutparkeerders blokkeren vaak de doorgang van de brandweer.
  • Blijf als een hulpverleningsvoertuig met optische en geluidsignalen aanrijdt, op een weg met twee rijbanen zoveel mogelijk rechts rijden; hierdoor is de ‘middenbaan’ vrij voor hulpverleningsvoertuigen.
  • Rem nooit plotseling af vlak voor een brandweerauto.
  • Houd kruisingen vrij, hierdoor kan de brandweer (ook bij rood licht) probleemloos stapvoets passeren.
  • Parkeer nooit voor een wegafsluiting; achter de afsluiting gelegen weg moet voor de hulpdiensten bereikbaar blijven.
  • Maak bij filevorming nooit gebruik van de vluchtstrook; dit is een belangrijke route voor hulpdiensten.

Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de brandweer via het mailadres communicatie@brw.vrzhz.nl of op het telefoonnummer088-6365000.