ophaalbrug haven zuid alblasserdamALBLASSERDAM – Om de onlangs gerenoveerde ophaalbrug bij de Alblasserdamse haven werkend te houden is per direct 110.000 euro nodig, omdat de brug afgelopen jaar is vastgelopen. De meerderheid van de gemeenteraad is, hetzij met enige tegenzin, voornemens om dit bedrag beschikbaar te stellen, zo bleek dinsdagavond 19 maart tijdens de gemeenteraadscommissievergadering in het gemeentehuis van Alblasserdam.  In mei 2012 is de val (klep) van de brug over de Haven bij de jachthaven tijdens het neerlaten vastgelopen. Uit onderzoek naar de oorzaak bleek dat het noordelijk landhoofd instabiel is en beweegt.

Het afschaven van de randbalk van de val heeft er voor gezorgd dat het functioneren van de brug voor korte tijd gewaarborgd is. Om dit voor langere tijd te kunnen garanderen zijn maatregelen die het landhoofd en damwand stabiliseren en reparaties aan de palen nodig.

Wat mot, dat mot
Geen van de partijen was blij met de aanvraag, maar niet repareren is volgens de politici geen optie. “Het is heel vervelend dat er schade is opgetreden, maar wat mot, dat mot,” vatte raadslid Jan-Willem de Leeuw samen. Zijn collega Stavros Barzas van de VVD stelde: “Wat stuk is, moet gerepareerd worden. Wij kunnen met het voorstel instemmen, mits het na reparatie geen geld meer gaat kosten.”

De meerderheid van de raad gaat in principe akkoord. Alleen de ChristenUnie had nog wat bedenkingen over hoe het plan gefinancierd wordt en dan met name in het moment. Het is de bedoeling dat het project gefinancierd wordt met middelen uit 2014. De definitieve beslissing wordt genomen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Brug
In 2003 is de ophaalbrug aan de Haven in Alblasserdam buiten gebruik gesteld en is de val (klep) in open stand vastgezet. In oktober 2010 is gestart met de renovatie van de brug, waarbij deze in zijn geheel is gedemonteerd en na herstel weer is opgebouwd. De werkzaamheden vonden plaats als onderdeel van de projecten Haven Zuid en Alblasserwerf. 1-6-2011 is de brug opgeleverd en weer in gebruik genomen. De bediening van de brug gebeurt sindsdien door vrijwilligers.

De brug wordt gebruikt als verbinding in een toeristische fietsroute. In geval van een niet direct op te lossen mankement zal de klep van de brug omhoog (vast) gezet moeten worden om in ieder geval de scheepvaart ongehinderd te laten passeren. De fietsroute is dan afgesloten.