rivierenbuurt alblasserdamALBLASSERDAM – Als het aan het college van B & W ligt, wordt de Rivierenbuurt in Alblasserdam,  nog dit jaar opgeknapt voor ongeveer een miljoen euro. Dinsdag 19 maart wordt het voorstel besproken in de gemeenteraadscommissie. De zichtbare buitenruimte in de Rivierenbuurt dateert uit de jaren zestig / zeventig is volgens het college toe aan vernieuwing. Het is de bedoeling dat de straten worden voorzien van nieuw materiaal, er een aantal parkeerplaatsen bijgemaakt worden, dat het groen wordt opgeknapt/vervangen en dat er ondergrondse containers worden geplaatst.

Binnen de werkgrens vallen de volgende straten: WB van der Veldestraat, Lekstraat, Biezenkamp, Lingestraat, Vechtstraat, IJsselstraat, een deel van de Blokmakerstraat, Tuigerstraat en de Maasstraat. Aangezien een deel van de parkeerproblematiek kon worden opgelost in de Noordenstraat, is ook deze meegenomen in het plan. Verleden jaar is de riolering vervangen. “Nu is de fysieke buitenruimte aan de beurt,” stelt het college.

Parkeerruimtegebrek
De grootste problemen in de wijk worden gevormd door het tekort aan parkeerruimte en het te snel rijden. Daar waar fysiek mogelijk en esthetisch verantwoord zullen er een aantal parkeerplaatsen worden bijgemaakt. De straten zullen, conform het vastgesteld verkeersbeleid, worden ingericht als een 30 km. zone. Dit wordt bereikt door op vrijwel elke straathoek een plateau aan te brengen. Hiermee wordt de toegankelijkheid voor mindervaliden op de smalle trottoirs tevens verbeterd.

Groen
Het groen is op veel plaatsen versleten een aan vervanging toe. Enkele waardevolle bomen zullen worden verplaatst om ruimte te bieden aan parkeren. Daar waar bomen komen te vervallen worden nieuwe bomen aangeplant. De benodigde kapvergunningen zijn inmiddels verstrekt. De singel aan de Maasstraat zal worden vergraven en voorzien worden van een natuurvriendelijke oever, conform de afspraken die hierover met het Waterschap zijn gemaakt.

Vijf containers
Ten aanzien van het ophalen van huisvuil bestaat er de voorkeur om daar waar mogelijk het restafval in te zamelen in ondergrondse containers. Daartoe zullen in de wijk een vijftal  ondergrondse containers worden geplaatst.

De planning is als volgt:
• Collegebesluit 26 februari 2013
• Raadsbesluit 19 maart 2013
• Aanbestedingstraject tot en met start aannemer ca. 10 weken
• Start werk: ca. 1 juni 2013
• Werk gereed: eind 2013