kortlandALBLASSERDAM – Op dit moment staat ter hoogte van het Kortland 42 in Alblasserdam nog een oude, vervallen boerderij , maar als het aan Teus Dekker ligt, komt daar snel verandering in. De Alblasserdammer wil op de locatie, net over de Kortlandse Brug, graag een nieuwe boerderij met stal bouwen. In deze stal wil hij “excellent limousine vee” fokken. Dinsdagavond 12 maart presenteerde Dekker, samen met architect Jan Willem Bosch, de plannen aan de gemeenteraad. Dit omdat in de toekomst toestemming van de raad nodig is om daar te bouwen. Het plan wijkt namelijk af van het bestemmingsplan.

“Op dit moment is het bij ‘Erf Kortland’ één grote rotzooi. Aan de voorkant gaat het nog wel, maar aan de achterkant staat de boel op instorten,” vertelde architect Bosch dinsdag. Tijdens een variantenstudie kwamen vier ontwerpen aan bod. Rekeninghoudend met de windrechten van de Souburghse Molen, springt het ontwerp waarbij de boerderij aan de rand van de molenbiotoop gebouwd wordt, er het beste uit, vindt Bosch.

Groene Hart
Met diverse afbeeldingen werd een impressie gegeven van hoe de boerderij en de stallen er ongeveer uit moeten gaan zien. Gestreefd wordt naar een traditionele Alblasserwaardse boerderij, opgebouwd uit traditionele materialen zoals hout, steen en riet. “Mooie plaatjes,” vond Catharina Leeuwis van de VVD. “Maar hoe verhoudt het plan zich met het Groene Hart? En wat voor boerderij wordt het?,” vroeg Leeuwis zich af.

Vleesveeboerderij
Volgens Bosch past het project goed binnen het Groene Hart, omdat het gaat om een streekeigen boerderij die gebouwd zal worden op een plaats waar nu een ernstig in verval geraakt pand staat. Dekker lichtte de andere vragen toe met: “Het wordt een vleesveeboerderij, waar excellente, luxe Franse limousines (koeien) gefokt worden.”

Uitbreiden
Jan Lok (PvdA) noemde de plannen een ‘verbetering’. “Er wordt openheid gecreëerd, waardoor er meer zicht komt op het landschap. Wel vraag ik me af of u voornemens bent in de komende 25 jaar uit te breiden.” Dekker antwoordde: “Het fokken van excellent limousine vee gaat om kwaliteit en niet zo zeer om kwantiteit. De veestapel zal bestaan uit ongeveer veertig zoogkoeien.”

Lintbebouwing
Arie van ‘t Zelfde van het CDA plaatste een kritische kanttekening bij de plannen, omdat er volgens hem gesproken wordt over ‘lintbebouwing’ terwijl er geen sprake is van een lint. “Hoe we daar mee om moeten gaan, is denk ik een politieke vraag. Daar moeten we ons nog op beraden. Verder ziet het er mooi uit.”

Provincie
Ook de SGP had vragen over of het voorgestelde plan nog onder lintbebouwing valt. Jan-Willem de Leeuw vroeg: “Denkt u dat de provincie dit als lintbebouwing zal accepteren of wordt dat een probleem? Vastgesteld is dat lintbebouwing is toegestaan, maar bouwen in het Groene Hart niet. Dit is denk ik een grensgeval.”

Bosch verwacht op dit onderdeel niet al te veel problemen. “We hebben laten zien hoe we met het profiel zijn omgegaan en hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen. Ik verwacht dat de provincie akkoord zal gaan met deze plannen,” aldus Bosch.

Prof
Arjan Zwaan (CU) complimenteerde Bosch en Dekker om de professionele presentatie en vroeg aan wethouder Veerman waarom hij vindt dat de raad in zou moeten stemmen met het verzoek om geen bezwaar te maken. Wethouder Veerman vertelde: “Dat in dit geval wel afgeweken kan worden, is omdat het gaat om een vervangen van de oude boerderij en omdat er ruimte in het landschap gecreëerd wordt.”

Gescheiden bouwen?
Marko Stout van de D66 stelde de laatste vraag, voordat de bijeenkomst afgesloten werd. Hij vroeg zich af waarom er niet een deel langs het lint gebouwd wordt en een deel verderop in de polder. “Is daar over nagedacht?”. Architect Bosch meende dat dit niet handig is en zei: “We hebben er over nagedacht, maar het is niet handig om stallen van elkaar te scheiden. Bovendien gaat het nu om één stuk bebouwing en dan om twee.”

Voorlichtingsbijeenkomst
Dinsdagavond werd tijdens de Bijeenkomst voor Informatie en Opinie (BIO) een principeverzoek gedaan, om te zien of het zin heeft om de plannen verder uit te werken. Voorlopig kan Dekker door met de planvorming. Voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, zal eerst overleg gepleegd worden met de omwonenden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst. Als iedereen akkoord gaat, kan er over ongeveer een jaar begonnen worden met de bouw.