Oversteekplaats Dam Ruigenhil 3ALBLASSERDAM – De D66 maakt zich ernstige zorgen over de mogelijke luchtvervuiling in het gebied rondom de Ruigenhil, de Dam, de Oranjestraat en de Polderstraat. Ramon Pardo, fractievoorzitter van de D66 wil dat er fijnstofmetingen gedaan worden. “Dit is tot nu toe nog niet gebeurd. Er wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel.  Metingen van fijnstof aan de Ruigenhil zijn heel belangrijk om ook daadwerkelijk de ernst van de situatie te kennen,” aldus Pardo.

De D66 vermoedt dat de vervuiling van de lucht groter is, dan de modellen doen vermoeden. Pardo: “Bij het tot nu toe gebruikte rekenmodel is steeds de nadruk gelegd op het verkeer op de Helling (al dan niet file in de middag of niet). Gezien de hoeveelheden verkeer op de A15 en de files die daar in de middaguren richting Sliedrecht staan lijkt het verkeer op de Dam/Helling zelf van ondergeschikt belang. ”

Bronnen van vervuiling zijn volgens de D66’er de tunnelmonduitstoot, de A15 in het algemeen, de Grote Beer (vervoer gevaarlijke stoffen), Nedstaal (waar onzekerheid is over de fijnstofuitstoot) en het verkeer op de Helling.

De D66 wil de luchtkwaliteit in het gebied verbeteren door de tunnelmond af te dekken tot en met het fietspad over de snelweg en de partij wil graag dat het scherm langs de A15 vanaf het fietspad over de snelweg tot en met de kruising Helling / Snelweg (viaduct) verhogen.

Voordat er echter aan oplossingen gewerkt kan worden, moet duidelijk zijn hoe goed of slecht de luchtkwaliteit in het gebied rondom de Dam heeft. “We dringen aan op een fijnstofmeting aan de Ruigenhil. Graag ontvangen we van u binnen gestelde termijn een reactie op deze “call to action”,” zo schrijft Pardo aan wethouder Sjoerd Veerman.