Sjoerd Veerman AlblasserdamALBLASSERDAM – Het dossier Nedstaal is afgepakt van wethouder Sjoerd Veerman van de gemeente Alblasserdam. Daarnaast mag hij ook geen overleg meer voeren met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een motie van de ChristenUnie hierover is deze week door de gemeenteraad aangenomen. De VVD wilde zelfs dat de wethouder uit zijn functie gezet zou worden, maar zover kwam het niet. “Het feitenrelaas waaruit blijkt dat wethouder Veerman de raad, het college en het hele dorp veel te laat en en daarna verkeerd geïnformeerd heeft, is voor de VVD-fractie aanleiding om het vertrouwen in hem op te zeggen,” aldus Catharina Leeuwis van de VVD.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over de procedure rondom de vergunningaanvraag voor de verbrandingen van asbesthoudend materiaal bij staalfabriek Nedstaal. Raadsleden voelden Veerman aan de tand over de manier waarop hij de situatie heeft aangepakt, want ze voelen zich onvolledig geïnformeerd. “Mijn politieke antenne stond niet goed uit,” verontschuldigt de wethouder zich tegenover de raad. “De plannen van Nedstaal bleken al veel concreter dan ik me had kunnen voorstellen. Daar heb ik me in vergist.”

Zoveelste keer
Het proces is volgens VVD’er het zoveelste in rij waarbij Veerman de raad en belanghebbenden in het dorp veel te laat of niet duidelijk betrekt bij belangrijke projecten en plannen. “Het meest recente voorbeeld is het plotselinge raadsvoorstel over de windmolens. Een goed afgestelde politieke antenne is een voorwaarde om een wethouder te zijn waarin iedereen vertrouwen kan hebben. Het ontbreken hiervan past bovendien niet bij de ‘nieuwe bestuursstijl’, waarbij juist de interactie en verbinding met de samenleving, raad en college wordt gezocht,” stelde Leeuwis.

Vertrouwen
Een motie van de VVD om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen werd niet door de meerderheid van de raad gesteund. Wel zijn de partijen het eens dat wethouder Veerman de situatie rond de plannen voor verbranding van asbesthoudend materiaal bij Nedstaal verkeerd heeft ingeschat. Toch is er een ruime meerderheid die met hem verder wil. “Ronduit schandalig was daarbij de uitspraak van de PvdA dat het wel gerechtvaardigd is om de wethouder naar huis te sturen, maar dat dit de gemeenschap te veel geld zou kosten vanwege de wachtgeldregeling. Uiteindelijk maakte de coalitie de wethouder alsnog (in de woorden van de SGP:) ‘vleugellam’ door te stellen dat de collega’s goed op hem moeten ‘toezien’ en door de motie van de CU te steunen over het teruggeven van de portefeuille ‘OZHZ’ ‘vanwege twijfels van diverse fracties over zijn geloofwaardigheid’,” blikt Leeuwis terug.

Blase
De woordvoering rondom de situatie bij Nedstaal was al overgenomen door burgemeester Blase, die nu officieel gaat over alle andere taken van wethouder Veerman in het dossier Nedstaal. Alle andere activiteiten die met de omgevingsdienst te maken hebben, worden overgenomen door een van de andere wethouders.

Niet fair
De D66 vond dat niet alleen Veerman blaam trof. D66-fractievoorzitter Ramon Pardo merkte op dat hij vindt dat het college onvoldoende als team heeft gefunctioneerd. Pardo: “Het is niet fair om nu als college achter wethouder Veerman te schuilen.”

Tot 2014 wethouder
Ondanks de twee ingediende moties en het moeten inleveren van het dossier Nedstaal denkt de wethouder zelf niet aan opstappen. “Ik voer dit ambt graag tot in 2014 uit in Alblasserdam. Het is een aansporing om nog beter mijn best doen en me nog meer in te zetten voor Alblasserdam. Er zijn nog zoveel dossiers die ik wil afronden. Denk aan de bouw van het zwembad, de bouw van een sporthal, de woningbouw en allerlei dingen die ik graag zou willen doen. En dat hoop ik tot 2014 te kunnen doen,” aldus Veerman.

Tekst: Rijnmond, Michael van der Plaat, Catharina Leeuwis en Peter Stam.