sportverkiezing 2012 Alblasserdam3ALBLASSERDAM – Op zaterdag 16 februari 2013 vinden de sportverkiezingen Alblasserdam plaats. Dit jaar staan de sportverkiezingen in het teken van de jeugd. Vanwege de vele aanmeldingen van jeugdige sporters is het dit keer geen traditionele verkiezing maar kunnen alle aangemelde jeugdtalenten van een sportieve avond genieten. De avond vindt plaats op zaterdag 16 februari van 19.00-21.00 uur in zwembad Blokweer. Wethouder Veerman (sport) is aanwezig.

Nieuw sportbeleid
De gemeente gaat de komende tijd extra aandacht vragen voor voldoende bewegen in relatie tot gezondheid. Ook gaat zij het sociale en maatschappelijke belang van sporten en bewegen in verenigings- of groepsverband onder de aandacht brengen. Wethouder Veerman is blij met het nieuwe sportbeleid. “In Alblasserdam wordt nog steeds veel gesport. Toch loopt de deelname iets achter op het landelijk gemiddelde. Vandaar dat de gemeente samen met de sportverenigingen nauwlettend gaat kijken naar mogelijkheden om de sportdeelname iets te verhogen.”

Op 12 februari vergadert de Commissie en op 19 februari neemt de gemeenteraad een besluit over een ‘nieuwe’ sportnota. De uit 2009 daterende Alblasserdamse sportnota blijkt namelijk nog steeds actueel te zijn en hoeft slechts aangepast te worden op enkele kleine punten. “Alblasserdam is een van de weinige gemeentes waar voldoende middelen beschikbaar zijn om te sporten. Er wordt zelfs een nieuw zwembad gebouwd en er wordt nu naarstig gezocht naar een nieuwe sportaccommodatie voor Korfbalclub CKC Kinderdijk en gymvereniging KDO”, aldus de sportwethouder.

 

Samen met Sport Belangen Alblasserdam is ook een uitvoeringsprogramma 2013 opgesteld. Extra aandacht is er voor het stimuleren van sporten en bewegen en het ondersteunen van verenigingen door middel van een sportconsulent en sportcombinatiefunctionarissen.