nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De over 2011 gemeten emissies van kwik, zink en fijnstof bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam, overschrijden geen vergunninggrenzen. Dat stelt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in een bericht. Onlangs bleek uit cijfers van een onafhankelijk tegenonderzoek dat er mogelijk veel te veel kwik, zink en fijnstof uitgestoten zouden worden. Zowel Nedstaal als de Omgevingsdienst ontkennen de vermeende overschrijdingen. In een eerder bericht liet de OZHZ weten al weten dat de door Nedstaal gerapporteerde emissiecijfers voor kwik waren gebaseerd op een rekenfout.

Wurgende tango
Het actiecomité ‘Asbest Nedstaal Nee’ gelooft er naar eigen zeggen geen bal van dat de vergunninggrenzen niet overschreden worden. “OZHZ en Nedstaal zijn momenteel een wurgende tango met elkaar aan het dansen. Nedstaal weet donders goed dat ze alle normen hebben overschreden,  maar Nedstaal weet ook dat de OZHZ hun niet hard kan aanpakken omdat dan het falen van de OZHZ zelf nog duidelijker zichtbaar wordt. Kortom beide ‘partners in crime’ dekken elkaars flanken,” meent Dirk Meiners.

Naïef
Volgens Meiners getuigt de stelling van OZHZ van een ‘ongelofelijke naïviteit’ en zijn de beweringen wat betreft zinkemissie aantoonbaar onjuist.  Over de kwikuitstoot vraagt Meiners zich af: “In het rapport van Mobilisation was juist pijnlijk duidelijk geworden dat de OZHZ in de vergunning helemaal geen norm heeft vastgelegd voor Zink. Dus waar baseert OZHZ de stelling op dat Nedstaal de vergunningsgrenzen niet heeft overschreden, er zijn immers helemaal geen grenzen vastgesteld?”

Fijnstof
Ook de bewering dat de fijnstofemissie binnen de vergunninggrens zou zijn, is volgens Meiners niet aannemelijk. “Het is totaal niet aannemelijk dat Nedstaal ondanks een hogere staalproductie in 2011 ineens de fijnstof emissie met een factor 10 heeft weten te verminderen zonder dat er sprake is van het plaatsen van nieuwe filters en terwijl de dakkappen wijd openstaan. In 2010 heeft Nedstaal in totaal 101280 kg stof geloosd waarvan 78580 kg fijnstof. (Bron: emisseregeistratie.nl). De toegestane emissie bedroeg in dat jaar 0.35 * 22000 = 7700 kg (uitgaande van een staalproductie van 73500 ton). In 2010 was er dus sprake van een overschrijding van bijna duizend procent en in 2011 heeft Nedstaal deze emissie ineens weg getoverd. Is Hans Klok de nieuwe communicatiemedewerker?,” vraagt Meiners zich sarcastisch af.

Nieuwe gegevens
De Omgevingsdienst laat weten dat de gegevens van het jaar 2012 nog aangeleverd moeten worden. De gegevens moeten vóór 1 april 2013 binnen zijn bij de OZHZ. De dienst zal vervolgens ook deze gegevens beoordelen.