IMG_9844 [Desktop Resolutie]PAPENDRECHT – De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft maandagmiddag 4 februari medicijnen tot ontploffing gebracht in Papendrecht. Onlangs werd in het laboratorium van de vroegere apotheek ‘De Vrijheid’ aan de Thorbeckesingel ontdekt dat potten met picrinezuur aan het kristalliseren waren. Dit zuur, dat gebruikt wordt voor medische toepassingen, was daardoor gevaarlijk geworden en kon niet ‘zomaar’ meer afgevoerd worden. De EOD moest er aan te pas komen om het zuur, dat ongeveer 10.000 keer zuurder is dan azijnzuur, onschadelijk te maken.

Toestemming
Medewerkers van het Ministerie van Defensie haalden maandagochtend de potten op bij het oude pand aan de Thorbeckesingel en brachten ze naar een stuk braakliggend land tussen Papendrecht en Sliedrecht. Om de stof onschadelijk te maken was toestemming nodig van de burgemeester. Na advies te hebben ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft burgemeester Kees de Bruin die toestemming verleend. De Omgevingsdienst had te kennen gegeven dat geen effecten op het milieu te verwachten waren. Met behulp van explosieven van de EOD werd het goedje rond 14.30 uur tot ontploffing gebracht.

Explosief
Picrinezuur is, vanwege het grote aandeel stikstof in de moleculen, een mogelijk explosieve stof. De kracht is iets groter dan die van TNT. Na kristalliseren is het gevaarlijk om het deksel of de dop te openen. Afvoeren met de andere medicijnen is ook niet meer toegestaan, omdat het zuur door de kristallisering schokgevoelig is geworden. In het verleden is het met regelmaat voorgekomen dat de Opruimingsdienst op scholen en in laboratoria de stof onschadelijk moest maken.

Tekst en foto’s: Peter Stam. Kijk voor meer foto’s op www.papendrechtsnieuws.nl

IMG_9753 [Desktop Resolutie] IMG_9808 [Desktop Resolutie] IMG_9834 [Desktop Resolutie]

Boem 013

Foto: Pieter van den Berg.