watersnood 1953ALBLASSERDAM – Op vrijdag 1 februari is het precies zestig jaar geleden dat door een combinatie van een zware noordwesterstorm, springtij en doorgebroken dijken grote gedeelten van Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland onder water kwamen te staan met alle gevolgen van dien. Een ramp die bij menigeen boven de zestig nog in het geheugen gegrift staat. De Historische Vereniging West-Alblasserwaard organiseert ter gelegenheid hiervan de expositie Watersnood 1953 in de Alblasserdamse bibliotheek aan de Ieplaan. Ook in MFC Maasplein wordt aandacht geschonken aan de ramp.

Van 31 januari t/m 6 april zijn in de bibliotheek 150 indrukwekkende foto’s te zien, die een indruk geven van de effecten van de ramp op het dagelijks leven in De Waard en dan met name in Alblasserdam.

150 foto’s
Er hangen ook enkele foto’s van de problemen in Zeeland en West-Brabant en op de Zuid-Hollandse Eilanden. Zoals bekend vielen er met name in Zeeland vele doden. In de gemeente Papendrecht brak de dijk langs de Noord door. Het water liep de Alblasserwaard in en heel Papendrecht werd overstroomd. In Alblasserdam kwam het gebied ten zuiden van de Alblas blank te staan. In de tentoonstelling is ook nieuw materiaal verwerkt. Bij het overgrote deel van de 150 tentoongestelde foto’s staat vermeld waar de betreffende opname is gemaakt. De Bibliotheek sluit op de expositie aan door in de vitrine boeken te presenteren die betrekking hebben op de Watersnood.

Film
De anderhalf uur durende film ‘Ramp 1953’ wordt continue gedraaid. De expositie kan tijdens de openingstijden van de Bibliotheek worden bezocht vanaf donderdag 31 januari tot en met 6 april. Daarna verhuist hij naar de Alblashof en vervolgens naar De Wielen.

Bijeenkomst in het MFC
De Sociëteiten van Waardeburgh willen samen met belangstellenden bij de ramp stil staan met filmmateriaal, gedichten, documentatie en luisteren naar elkaars verhalen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 6 februari in de recreatiezaal van het MFC Maasplein. De aanvang is 14.30 uur. De verwachte eindtijd is 16.00 uur. De kosten bedragen € 1,50. Reserveren kan gratis via 0800 – 456 0 456.