IMG_8447 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Tot en met 21 januari 2013 konden zienswijzen over de vergunningprocedure voor de proeven met licht asbesthoudend staalschroot bij Nedstaal in Alblasserdam worden ingediend. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft 308 zienswijzen ontvangen, waaronder die van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. De komende weken zullen de zienswijzen bekeken en beoordeeld worden. Op vrijdag 1 februari komt de Omgevingsdienst met nieuwe informatie.

Vervolgtraject
“We zullen 1 februari een persbericht versturen, waarin we beschrijven hoe wij omgaan met deze vergunningsprocedure. Tot die tijd zetten we alles op een rijtje. Daarbij nemen we ook de contra-expertise en de informatie die tijdens de informatieavonden werd gegeven mee,” aldus Marcel Rietberg, afdelingshoofd bij de Omgevingsdienst.  De 308 ingebrachte zienswijzen zullen worden beoordeeld en getoetst. Vervolgens wordt een afweging gemaakt en een besluit genomen over het vervolg.

Vergunningaanvraag
Op 12 oktober 2012 is door Nedstaal de aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning ingediend bij de OZHZ. Deze dienst is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de provincie Zuid-Holland de vergunningaanvraag van Nedstaal behandelt. De ontwerpvergunning heeft van 6 december 2012 tot en met 21 januari 2013 ter inzage gelegen.

Opnames
Op 14 en 15 januari 2013 organiseerde de Omgevingsdienst informatiebijeenkomsten bij Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Ruim 500 geïnteresseerden hebben hier aan deelgenomen en via de webcast hebben nog eens circa duizend mensen de bijeenkomst gevolgd. De video-opnames en de presentaties van de twee avonden zijn te raadplegen via www.ozhz.nl.