Auto v cyclomediaALBLASSERDAM – Sinds enkele dagen worden met een speciale opnameauto van het bedrijf Cyclomedia panoramafoto’s gemaakt van alle straten in Alblasserdam. De foto’s kunnen worden gebruikt door de gemeente Alblasserdam voor onder meer het beheer van de openbare ruimten, maar ook om de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden vast te kunnen stellen.

Niet voor Google Streetview
“De panoramabeelden zijn dus niet, zoals veel mensen denken, voor Google Streetview. Wij leveren alleen aan professionele gebruikers. De foto’s zijn ook niet voor iedereen beschikbaar. De gemeenten gebruiken de beelden naast het bepalen van de WOZ-waarde, vaak ook voor bijvoorbeeld het verkeersbordenbestand, het groenbestand en het lantaarnpalenbestand. Kortom: voor het beheer van de openbare ruimten,” aldus Mark Taris, marketingmanager bij Cylcomedia.

Gezamenlijke inkoop
De beelden worden gezamenlijk ingekocht door Alblasserdam en SVHW. SVHW is het samenwerkingsverband van 25 gemeenten in Zuid-Holland. Het samenwerkingsverband houdt zich met name bezig met het innen en heffen van lokale belastingen.

Vier weken
In het totaal rijden er op de wereld 41 opnameauto’s van Cyclomedia rond, waarvan 26 in Nederland. Om alle straten in het dorp in beeld te brengen, zijn vier tot zes weken nodig.

Foto: Sebastian Schramm.