nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Het voornemen van het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam om asbesthoudend staalafval te gaan verbranden houdt de gemoederen behoorlijk bezig in het dorp. Er komt een extra informatieavond om alle belangstellenden bij te praten. Om burgers te informeren over de plannen had de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) al eerder een informatieavond georganiseerd. Die werd echter afgelast omdat de toeloop te groot was. Vervolgens werd een bijeenkomst gepland voor 14 januari. Deze is al helemaal volgeboekt. De extra bijeenkomst is op 15 januari in Cultureel Centrum Landvast.

De informatieavonden beginnen om 19.15 uur. Aanmelden voor deze avonden is verplicht.

Op beide avonden komt het Actie Comité Asbest Nedstaal Nee aan het woord en geeft het bedrijf Nedstaal informatie over haar vergunningaanvraag voor de verwerking van licht asbesthoudend staalschroot. Daarnaast geeft TNO een presentatie en licht de vergunningverlenende instantie OZHZ de vergunningprocedure toe. Op deze avonden kunnen overigens geen zienswijzen worden ingediend.

Programma
Inloop vanaf 18.45 uur, start bijeenkomst om 19:.15 uur.
Na elk programma-onderdeel is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

  • Welkomstwoord en uitleg avond
  • Actie Comité Asbest Nedstaal Nee
  • Presentatie Nedstaal
  • Toelichting TNO
  • Toelichting OZHZ
  • Afsluiting

Het is ook mogelijk de bijeenkomst op internet te volgen. Op de website van de Omgevingsdienst kunt u via een rechtstreekse verbinding video-opnames van de bijeenkomst op 14 januari 2013 bekijken. Dit geldt niet voor de bijeenkomst van 15 januari!

Aanmelden
U kunt nog bij de informatiebijeenkomst van 15 januari aanwezig zijn. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt via deze link. U ontvangt een uniek toegangsbewijs per e-mail. Deze dient u uit te printen en alleen hiermee krijgt u toegang tot de bijeenkomst. U kunt maximaal twee kaarten bestellen per e-mailadres.
Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 10 januari 2013.

Extra onderzoek
Nedstaal heeft de gevolgen zelf al laten onderzoeken en stelt dat het veilig is. De gemeente Alblasserdam wil meer informatie hebben en laat nog een onderzoek uitvoeren door Mobilisation, dat eerder de asbeststort in de Derde Merwedehaven onderzocht. Na de uitkomsten gaat de gemeente reageren op de plannen van Nedstaal. Waarschijnlijk gebeurt dit voor 21 januari.