IMG_6212 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM –  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) organiseert op maandagavond 14 januari 2013 een informatiebijeenkomst over de vergunningaanvraag van Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. De bijeenkomst wordt gehouden in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven in Alblasserdam. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden van het bedrijf Nedstaal en andere geïnteresseerden. Er is plaats voor 300 man. Geen zienswijzen
Tijdens de bijeenkomst geeft het bedrijf Nedstaal informatie over haar aanvraag voor de verwerking van licht asbesthoudend staalschroot. Daarnaast komt TNO aan het woord en licht de vergunningverlenende instantie OZHZ de vergunningprocedure toe.  Op deze avond kunnen geen zienswijzen worden ingediend. De informatieavond op 14 januari begint om 19:15 uur.

Geen demonstratie
De vorige bijeenkomst (19 december) over de plannen Nedstaal werd door burgemeester Bert Blase afgelast omdat de openbare orde in het geding kwam. Blase hoopt dat de komende bijeenkomst beter verloopt. “Het is er mij  alles aan gelegen dat het op een goede manier verloopt. Ik heb alle begrip voor emoties, maar het is ook belangrijk dat mensen die dat willen, de gewenste informatie kunnen krijgen en gehoord kunnen worden.  De avond is echt een informatieavond. Als mensen willen demonstreren, kan dat, maar dan op een andere locatie en een ander moment. De gemeente is bereid om, mocht daar behoefte aan zijn, een vergunning voor een demonstratie te faciliteren.”

Tweede avond
Een randvoorwaarde is dat werknemers van de OZHZ en Nedstaal hun werk kunnen doen. Dit dient te zijn gewaarborgd, ook in een bijeenkomst waarin onvrede wordt geuit. De burgemeester is in gesprek met de OZHZ over de organisatie van deze avond en dit heeft hij vervolgens besproken met het actiecomité. Alle inspanning is erop gericht deze nieuwe bijeenkomst op een goede manier mogelijk te maken. Dit betekent ook dat indien de belangstelling zo groot is, dat één bijeenkomst niet voldoende is, er een tweede wordt georganiseerd.

Aanmelden
Binnen een paar dagen wordt het voorlopige programma bekend gemaakt. Ook wordt dan uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden voor deze avond. Aanmelden is namelijk vereist om naar binnen te mogen.