maasplein alblasserdamALBLASSERDAM – De afdeling Beschermd Wonen (BW) Alblasserdam van Yulius (voor geestelijke gezondheid) organiseert zaterdag 22 december een rommelmarkt ten behoeve van 3FM Serious Request. De markt wordt gehouden in de recreatieruimte van MFC Maasplein aan de Maasstraat in Alblasserdam.  Ieder jaar zetten radio 3Fm en het Rode Kruis zich samen in voor een stille ramp. Het ingezamelde geld gaat naar de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis. 

Het Rode Kruis helpt onder andere door medische zorg te bieden en moeders te begeleiden tijdens hun zwangerschap, bevalling en de zorg voor hun pasgeboren kind.  De bewoners van BW Alblasserdam, een beschermd wonen-locatie van ggz-instelling Yulius, willen ook graag hun steentje bijdragen. Daarom hebben zij besloten hun deuren open te zetten en een rommelmarkt te organiseren waarvan de totale opbrengst geschonken wordt aan het goede doel. Dus kom gezellig langs op zaterdag 22 december van 10.00 – 16.00 uur op het Maasplein 30 te Alblasserdam.

Opnieuw & Co Dordrecht heeft al diverse spullen gedoneerd. Als u spulletjes heeft die u wilt doneren ten behoeve van de actie, kan dat natuurlijk altijd. U kunt hierover contact opnemen met BW Alblasserdam op telefoon 06 81474504.

 Yulius
Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs). Yulius beschikt over bijna 90 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen.

Bij de organisatie werken in totaal ruim 2.200 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.