asbestALBLASSERDAM – De gemeente laat ‘met de grootste mogelijke spoed’ een tegenonderzoek doen naar de plannen van Nedstaal. Dat meldt burgemeester Bert Blase van Alblasserdam. Blase hecht er waarde aan dat er goed naar de asbestplannen gekeken wordt en wil op basis van de resultaten een zienswijze indienen. “Ik denk het goed is dat ik uitspreek dat we er begrip voor hebben dat er zorgen zijn. Asbest is een goedje waar je niet onbevangen tegenover staat, zoals dat jaren geleden wel het geval was. Ik denk dat het goed is om te benoemen dat ik en wij als gemeente waken over de gezondheid van onze burgers.”

De uitvoering van het tegenonderzoek, dat door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd zal worden, vindt plaats in de eerste twee weken van januari. Hierdoor is het nog mogelijk om de gemeenteraad voor 21 januari te betrekken bij het te nemen besluit.

Contacten
De burgemeester beloofde verder bestuurlijk contact te houden met de Omgevingsdienst en de provincie  (die over de aanvraag gaan) de actiegroep Asbest Nedstaal Nee en Nedstaal zelf.

Waarom niet eerder geïnformeerd?
Diverse raadsleden hebben de afgelopen dagen hun ongenoegen geuit over het proces. “Asbest is een gevoelig onderwerp, zeker in een dorp als Alblasserdam met een historie in de scheepsbouw en industrie en daarmee in de gevaren van het gebruik van asbest. Als je daar als bestuur niet open over bent, kun je op je klompen aanvoelen dat hier onrust over ontstaat. De provincie heeft zich al op 12 oktober 2012 uitgesproken over de plannen. Het college wist hiervan. Waarom zijn wij als raad niet geïnformeerd?,” vraat Ramon Pardo van de D66 zich af.

Geen risico’s accepteren
Middels een persbericht laat de D66 weten dat de partij geen risico voor de volksgezondheid gaat accepteren. “D66 heeft de volksgezondheid hoog in het vaandel en accepteert geen risico’s voor de bewoners van Alblasserdam. Dat geldt ook voor de plannen van Nedstaal. Het is de verantwoordelijkheid van het college om open en eerlijk te communiceren over mogelijke risico’s”, aldus Pardo.

Ter verantwoording roepen
Pardo vervolgt: “We zullen daarom het hele college ter verantwoording roepen over haar stilzwijgen, maar eerst willen wij er nu dringend op wijzen dat het tijd is, dat zij laat zien te staan voor de volksgezondheid van Alblasserdam en een kritische houding aannemen in de vergunningverlening aan Nedstaal.”

Asbestprotest
Afgelopen woensdag verzamelden honderden bezorgde inwoners uit Alblasserdam en omliggende gemeenten zich bij het gemeentehuis om te protesteren tegen de plannen van Nedstaal om te experimenteren met asbesthoudend materiaal. De Omgevingsdienst organiseerde die avond een informatiebijeenkomst over het voornemen van de provincie om een vergunning te verlenen voor deze experimenten. De bijeenkomst werd afgeblazen vanwege massale opkomst en onrust. De organisatie was hier niet op toegerust.