nedstaal [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Marcel Rietberg, afdelingshoofd bij de Omgevingsdienst ZHZ verwacht dat de vergunning voor asbestproeven bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam verleend gaat worden. “We weten dat het onderwerpheel gevoelig ligt, maar de onderzoeken wijzen uit dat de plannen geen gevaar opleveren. Met de informatie die we nu hebben, zijn we voornemens de vergunning aan Nedstaal te verlenen,” aldus Rietberg.

Zienswijzen
Dat wil overigens niet zeggen dat er niet serieus naar bezwaren gekeken gaat worden. Rietberg: “Natuurlijk zullen we alle zienswijzen zorgvuldig gaan wegen. Elke zienswijze wordt beoordeeld. Wel is het zo dat emoties geen wettelijke grond hebben en de plannen dus niet tegen kunnen houden.”

Rust
Het afdelingshoofd hoopt wel dat bij een volgende bijeenkomst de rust wel bewaard kan blijven. Afgelopen woensdag blies burgemeester Blase de asbestbijeenkomst in het gemeentehuis af omdat de emoties te hoog opliepen. “De avond kende alleen maar verliezers. Wij hebben geen uitleg kunnen geven, Nedstaal heeft niets kunnen zeggen en ook de argumenten van de actievoerders hebben we niet meegekregen. Ik hoop echt dat we met zijn allen de rust kunnen bewaren en dat we in de tweede of derde week van januari wel goed met elkaar in gesprek kunnen.”

Honderd ton
Staalbedrijf Nedstaal aan de Rapenburg in Alblasserdam wil bij wijze van proef maximaal honderd ton, met asbest verontreinigd staal gaan verwerken. Onlangs is hiervoor een tijdelijke vergunning aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het voornemen van de Staten is om de vergunning te verlenen. Stukken over het plan kunnen van 6 december tot en met 21 januari 2013 worden ingezien bij het gemeentehuizen in Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Niet gevaarlijk
Jan Henk Wijma is directeur bij Nedstaal. Hij is er vast van overtuigd dat zijn plannen niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. “Zodra het asbesthoudend schroot de oven ingaat, gaan de vezels kapot. Het plan is één van de initiatieven om onze winst te vergroten. We zijn er inmiddels al meer dan een jaar bezig met deze plannen. Wel moet gezegd worden dat we niet omvallen als we dit niet doen.”

Geen mensen dood
Dat Wijma de economische belangen voor de gezondheid zou laten gaan, wijst hij van de hand: “Als dit niet veilig is, ga ik dit niet doen. Ik ben zelf aanwezig op het moment dat de proeven gehouden worden. En dat, terwijl mijn leven me lief is. Ik geloof echt dat dit een oplossing is met een veilig methodiek. Zelfs al zou de proef mislukken, dan nog gaan er geen mensen dood. Ik weet gewoon dat dit gaat werken. Daar ben ik van overtuigd.”

Herkansing
De Nedstaaldirecteur betreurt hoe het afgelopen woensdag ging. “Ik had graag uitleg gegeven. Mensen zijn bang en dat begrijp ik. Geef ons de mogelijkheid om de plannen uit te leggen en mensen zoveel mogelijk informatie te geven. Ik hoop dat het bij de herkansing beter verloopt.”

Als de vergunning gegeven wordt, wil Nedstaal begin 2013 starten met de asbestproeven.

Download hier informatie
Tijdens de bijeenkomst van woensdag werd DIT document door Nedstaal beschikbaar gesteld. Omdat lang niet iedereen naar binnen kon/mocht, is deze niet in het bezit gekomen van mensen die daar interesse in hadden. Daarom kunt u het document hierbij alsnog downloaden.

Uitslag poll
Lezers van deze website konden de afgelopen dagen hun mening geven op de stelling: “Ik vind het een goed idee van Nedstaal Alblasserdam om asbesthoudend schroot te willen gaan verwerken.” 1100 mensen brachten hun stem uit. 864 mensen (79 procent) vinden het geen goed plan. 161 mensen vinden het wel een goed plan. (15 procent). En 6 procent (75 stemmen) heeft geen mening over de stelling.

Nedstaal Jan Henk Wijma