IMG_5851 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De panoramazaal in Landvast in Alblasserdam zat maandagavond 17 december afgeladen vol. Meer dan honderd man liet zich door het ‘Actiecomité Asbest Nedstaal Nee’ informeren over de mogelijke, zeer schadelijke gevolgen die de asbestplannen van Nedstaal voor Alblasserdam, maar ook voor de omgeving, kunnen hebben. “Deze shit moeten we niet in ons milieu hebben. Het wordt de dood van ons, onze kinderen en kleinkinderen. Kom woensdag 19 december alstublieft massaal naar het gemeentehuis om duidelijk te maken dat we dit niet pikken. Dit kan en mag gewoon niet gaan gebeuren. Laten we met zijn allen deze flyers uitdelen in Alblasserdam en omgeving,” sprak ondernemer Willem Schulpen.

Proef
Staalbedrijf Nedstaal aan de Rapenburg in Alblasserdam wil bij wijze van proef maximaal honderd ton, met asbest verontreinigd staal gaan verwerken. Onlangs is hiervoor een tijdelijke vergunning aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het voornemen van de Staten is om de vergunning te verlenen.

Pand uit 1938 met gaten
“Wij van ’t comité zijn hier woedend over. Hoe kun je nu veilig asbest gaan verwerken in een pand uit 1938 waar overal gaten in zitten. Het gaat om een lek gebouw, dat nu al sterk verontreinigd is,” stelde Klaas Boon van het actiecomité. “We moeten in actie komen voor onszelf, de werknemers van Nedstaal, onze kinderen en kleinkinderen. Nu zullen sommige mensen het nog niet begrijpen, maar u begrijpt het over een aantal jaren wel als u zelf iemand kwijtraakt aan asbestkanker. Het is verschrikkelijk. Onze overheid begaat dezelfde fout als twintig jaar geleden. Ze gaan asbest in microdeeltjes, die niet meetbaar zijn uitstoten. De gevolgen zullen over een aantal jaren zichtbaar zijn,” vulde de heer Schulpen aan.

Emoties
Vanuit het opgekomen publiek kwamen enkele emotionele reacties van mensen die onlangs familie en vrienden hebben verloren aan asbestkanker. “Er moet keihard ingegrepen worden. Het is al vijf voor twaalf. Wanneer wordt iedereen nu eens wakker?,” vroeg één van de vragenstellers zich af. Een andere inspreker vertelde: “Ik heb meer dan tien jaar bij Nedstaal gewerkt en ik kan u vertellen dat die hele fabriek nu al is vergeven van asbest. We waren soms helemaal wit van de asbest, terwijl al lang bekend was dat het gevaarlijk was voor de gezondheid. Het terrein is volledig vervuild.”

‘Project-A
Met diverse acties wil het comité samen met inwoners van Alblasserdam, maar ook van mensen uit de omliggende dorpen, een vuist maken richting de overheid. Voor aanstaande woensdag is ‘Project-A’ gelanceerd. “Dit is geen Project X zoals in Haren, maar een beschaafde variant genaamd Project-A; met de A van Asbest. Laten we proberen om woensdag zoveel mogelijk mensen naar het gemeentehuis te krijgen. We moeten in actie komen en alleen massa geldt,” aldus Schulpen.

Bijeenkomst
Op woensdag 19 december 2012 organiseert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, een openbare gedachtewisseling over de vergunningsaanvraag van het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam. Het college van de gemeente Alblasserdam ondersteunt het initiatief voor deze bijeenkomst. De openbare gedachtewisseling is bedoeld voor omwonenden van Nedstaal uit Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Maar ook overige geïnteresseerden zijn welkom op: woensdag 19 december vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis aan de Cortgene 2 te Alblasserdam (Inloop vanaf 19 uur, start openbare gedachtewisseling om 19:15 uur).

‘Nedstaal neemt klachten serieus
In een persbericht laat staalbedrijf Nedstaal weten de zorgen uit de omgeving serieus te nemen. “Nedstaal heeft via verschillende kanalen kennis genomen van de zorgen die in de omgeving leven rond de voorgenomen proeven met verwerking van licht asbesthoudend staalschroot. Nedstaal neemt die zorgen serieus en wil graag actief met goede en heldere informatie vragen beantwoorden en daarmee duidelijkheid geven,” zo laat woordvoerder Ilona Brand weten.

Veiligheid bovenaan
Ze vervolgt: “Voor Nedstaal staat de veiligheid van eigen personeel en mensen in de omgeving bovenaan. Wij vinden dat handelen met asbesthoudende producten altijd veilig moet worden gedaan, voor mens en milieu, voor eigen medewerkers maar ook voor de omgeving van Nedstaal. De risico’s van het verwerken van objecten tot schroot, transport en smelten moeten inzichtelijk zijn en geminimaliseerd tot een wettelijk acceptabel niveau. Wij spannen ons tot het uiterste in om waarborgen voor veiligheid van ons initiatief in het proces in te bouwen. En om daar helder en transparant over te communiceren.”

Openheid en vragen
Het bedrijf zegt op 19 december tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis graag openheid van zaken te geven. “Wij bereiden presentaties voor om te laten zien welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wij vinden het belangrijk dat vragen vanuit de omgeving daarmee op die avond worden beantwoord. Mocht dat onvoldoende het geval zijn dan biedt het programma ook ruimte om vragen te stellen. Voorzover die vragen Nedstaal betreffen, beantwoorden wij ze graag. Indien u uw vragen van tevoren wilt opsturen dan kan dat via info@nedstaal.nl Die mogelijkheid bestaat ook buiten de informatieavond om,” aldus Brand.

Bijeenkomst na eerste proef
Nedstaal zal na de eerste proef een informatiebijeenkomst organiseren waarop de resultaten van de proef zullen worden gepresenteerd en toegelicht. De bijeenkomst zal openbaar zijn en voor iedereen toegankelijk. Brand besluit: “Wij hopen met deze communicatie aan te tonen dat wij de zorgen in de omgeving serieus nemen en ons willen inspannen om met goede informatie duidelijkheid te geven over de veiligheid van de proeven.”

 

IMG_5843 [Desktop Resolutie]

IMG_5851 [Desktop Resolutie] IMG_5866 [Desktop Resolutie] IMG_5870 [Desktop Resolutie] IMG_5880 [Desktop Resolutie] IMG_5892 [Desktop Resolutie] IMG_5917 [Desktop Resolutie]