Nedstaal asbest Alblasserdam willem schulpenALBLASSERDAM – Een aantal Alblasserdammers is woest. De plannen die staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam heeft om asbesthoudend staal te gaan verwerken, mogen niet doorgaan, vinden zij. Op 17 december organiseert het “Actiecomité Asbest Nedstaal Nee” een bijeenkomst in Landvast. Mensen kunnen daar het protest van het comité steunen en hun stem laten horen. De eerste kop koffie is gratis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Geen vertrouwen
Deze week spraken enkele verontruste Alblasserdamse burgers in tijdens een gemeenteraadscommissievergadering. “Ik heb geen vertrouwen meer in de deskundigen. Ik heb er echt een slecht gevoel mij. Ik ben erg bezorgd,” liet een dorpsbewoonster weten.

Toveren
“Wij zijn in ieder geval vast van plan om alles maar dan ook alles in het werk te stellen om Nedstaal’s onnozele plan, om asbest schroot te verwerken, te verijdelen. Het lijkt wel toveren wat ze doen. Ze gooien er asbest in en het verdwijnt,” aldus Klaas Boon.

Asbestkanker
Ook inspreker Willem Schulpen kon zich duidelijk niet vinden in de plannen. “Heeft u wel eens een familielid, vriend of vriendin aan asbestkanker verloren?,” vroeg hij aan de politici. “Ik wel. Ik zat aan zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis van Dordrecht. Hij is ‘verdronken in zijn eigen longen’. Dat is een verschrikkelijke dood. En dan nog zo jong! De angst in zijn ogen. Ik kan het nog steeds niet verwerken. Het is zo onrechtvaardig. De regering heeft altijd ‘weggekeken’ in het belang van criminelen als de asbestindustrie. Asbest is een ‘sluipmoordenaar’ en ik kan de dood van een ongelooflijk aardige, vaardige collega nooit meer vergeten.”

Crimineel initiatief
Schulpen vervolgde: “Dit criminele initiatief betekent gewoon dat er vele miljarden zeer fijne en dus uiterst gevaarlijke asbestdeeltjes overal in de lucht terechtkomen. Die komen dan in longen van nietwetende burgers terecht. De Omgevingsdienst is ‘lekker bewerkt’ door allerhande ‘deskundige rapporten’ die natuurlijk allemaal ‘aanvaardbare risico’s’ vermelden. Had die Omgevingsdienst dat ook al bij ODFJELL, MOERDIJK of THERMPHOS in de gaten? Ze moeten dus gewoon uit hun ambt gezet worden.”

Schofterig en schandalig
Ook voor de politici had Schulpen een boodschap: “Ik vind het plan schofterig en schandalig. U zou zich massaal moeten bekeren en moeten zeggen: ‘wij zijn tegen’. Elke politicus die nu voor dit initiatief stemt, is medeplichtig.. Als u er aan mee doet, of hier voor bent, wens ik u hetzelfde lot toe als mijn vriend. Dan weet u tenminste hoe het voelt, om te stikken in je eigen longen door asbest van Nedstaal.”

Reactie wethouder en voorstel PvdA
Wethouder Sjoerd Veerman reageerde met: “De gemeente speelt in dit onderdeel geen rol. Wij zijn geen partij en hebben er dus ook niets over te zeggen.” Jan Lok van de PvdA stelde voor, om, ook al heeft de Alblasserdamse politiek geen stem, er toch over te spreken. Zijn voorstel wordt in het presidium besproken. Het is mogelijk dat het onderwerp binnenkort (begin 2013)  alsnog op de politieke agenda wordt geplaatst.

Update
Karin Stevens, woordvoerster namens de gemeente Alblasserdam, licht de rollen van de gemeente en de provincie toe met: “Wij vinden het belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd en gehoord worden. De aanvraag van Nedstaal voor die proef gaat naar de provincie. De provincie is bevoegd gezag; die gaat hierover.  En de omgevingsdienst is het uitvoerende orgaan van de provincie. De gemeente heeft in deze procedure geen formele rol.”

Beelden RTV Rijnmond: