ALBLASSERDAM – Diverse politieke partijen hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van het college om drie tot zes windmolens te plaatsen bij bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam. Dat deden zij dinsdagavond 11 december tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. “We zijn extra kritisch, omdat de eerder voorgeschotelde gegevens ronduit bedroevend waren en de informatie over de nadelige effecten ontbrak. Verder kunnen de windmolens gevaar opleveren, geluidsoverlast veroorzaken en zorgen voor slagschaduw,” aldus Jan Lok namens de PvdA.

“Een definitief oordeel komt later. Wel willen we op voorhand aangeven dat we behoorlijk kritisch zullen zijn op dit punt. Zeker na het aanhoren van de insprekers van vanavond. We zijn benieuwd naar het echte rendement en welke subsidiestromen een rol spelen. Ons voorstel is om bijvoorbeeld met Nedcoat en Nedstaal om de tafel te gaan zitten om te kijken waar je energie kan besparen. Dat zijn de twee grootste energieverbruikers in ons dorp,” stelde Jan-Willem de Leeuw van de SGP.

Tegenactie
Één van de insprekers dinsdag was Dirk Meiners. Hij heeft is een tegenactie begonnen en heeft de website www.tegenwind-alblasserdam.nl gelanceerd. In een presentatie legde Meiners uit waarom hij vindt dat er geen windmolens in Alblasserdam moeten komen. “Windmolens worden een groot probleem en zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Er wordt altijd romantisch over gedaan, maar het zijn grote, industriële machines die zo’n 340 ton wegen. In de gebruiksaanwijzing is te lezen dat je minimaal vierhonderd meter afstand moet houden van de windmolen. Aan deze voorwaarde kan in Alblasserdam niet worden voldaan. Duizenden mensen bevinden zich dus in direct gevaar,” betoogde Meiners.

Afbrekende onderdelen
Hij vervolgde: “Het gaat niet alleen om hinderlijke slagschaduw, maar ook om bijvoorbeeld afbrekende onderdelen, ijsafzetting en geluidsoverlast. Waarom neemt de overheid deze risico’s? Is dit wat Alblasserdam en Papendrecht willen?”

Brug te ver
Volgens Meiners zijn  de Alblasserdamse politici tijdens vorige presentaties verkeerd voorgelicht. “Negen windmolens voegen maximaal één procent toe aan de energiebehoefte in de Drechtsteden. Bovendien is windenergie onbetrouwbaar, kost het bakken met geld en wordt het nooit rendabel.  Kortom: windmolens in Alblasserdam is één brug te ver.”

Goede cijfers
Marko Stout (D66) zei veel waarde te hechten aan goede cijfers. “Uw cijfers kloppen niet of die van meneer Meiners van Tegenwind kloppen niet. Misschien zit de waarheid in het midden en dat betekent dat u allebei geen gelijk heeft.  Het is buitengewoon belangrijk om af te gaan op de goede cijfers. Pas dan kunnen we goed discussiëren en beslissen. Verder vinden wij het onzin om 10.000 euro uit te geven aan een onderzoek naar windmolens in Alblasserdam terwijl er al zoveel bekend is.”

Op zee
VVD’er Catharina Leeuwis liet weten tegen de komst van windmolens in Alblasserdam te zijn: “Wij vinden dat windmolens niet passen in ons dichtbebouwde stukje Nederland. En nu hebben wij zelfs geleerd dat in een handleiding van een windmolen staat dat er in een straal van vierhonderd meter geen mensen zouden moeten zijn. Een argument te meer om bedrijven liever over te halen mee te investeren in windmolens op zee dan op ons bedrijventerrein.”

Niet tegen
Teus Stam van de ChristenUnie liet weten dat zijn fractie op zichzelf niet tegen windmolens is. Wel vindt hij dat er goed gekeken moet worden naar de plannen voordat er over beslist wordt. “Rendementen en rendementen zijn niet hetzelfde. Dat weet ik uit ervaring als molenaar op één van de molens in Kinderdijk. Het rendement is daar dertig kuub per minuut, maar wel tijdens de meest ideale omstandigheden. Zo is dat hier ook. Van welke cijfers wordt uitgegaan? Welk verhaal zit er achter? Dat vind ik belangrijk om te weten.”

De CDA nam nog geen concreet standpunt in, maar liet wel doorschemeren dat er niet zomaar akkoord wordt gegaan met de plannen. Begin volgend jaar zullen de politieke partijen een definitief standpunt innemen.

Voorstel
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om drie tot zes windmolens te plaatsen bij bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam. Met die investering hoopt de gemeente in 2020 te voldoen aan de klimaatdoelstelling om twintig procent van het totale energieverbruik in de gemeente duurzaam op te wekken.