ALBLASSERDAM – Carbidschieten wordt, op zestien uur in het jaar na, verboden in en rondom Alblasserdam. Dit verbod wordt binnenkort opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van het dorp. Tot nu toe stond er niets over carbidschieten in de APV. Dit leidde soms tot verwarring over de regels. Met name rond de jaarwisseling kan er overlast ontstaan door het schieten met carbid. Om daartegen op te kunnen treden, wordt het verbod opgenomen. Degene die nog wel legaal carbid willen schieten, mogen dat buiten de bebouwde kom en onder strikte voorwaarden doen op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.

Carbidschieten wordt binnen de bebouwde kom volledig verboden. Buiten de bebouwde kom is het tijdens de jaarwisseling toegestaan, maar dan moet er wel aan tal van voorwaarden worden voldaan. Zo moet er gebruik gemaakt wordt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter, mag er tijdens het schieten geen gevaar, schade of hinder optreden, moet er schriftelijke toestemming zijn van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt,  moet de persoon die schiet minimaal zestien zijn, moet het terrein afgezet zijn met lint, moet de afstand van waar geschoten wordt minimaal honderd meter van woonbebouwing zijn en minimaal 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg.

Afstanden
Verder moet de schietlocatie minimaal 500 meter van een vogelbeschermingsgebied liggen, moet het vrijschootsveld ten minste 75 meter zijn en mag hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.

Bij zich hebben
En zo zijn er nog een stel regels waar de carbidschieter zich aan moet houden. Buiten de genoemde zestien uur is behalve het carbidschieten ook het bij zich hebben van carbid verboden, tenzij diegene dat nodig heeft in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Politie
De afgelopen jaren werden er op diverse plaatsen in Alblasserdam met melkbussen geschoten. Met de aanscherping van de regels is dat in het dorp zelf dus niet meer mogelijk. De politie zal er op toezien dat iedereen zich aan de nieuwe regels houdt.