ALBLASSERDAM – De bouw van een nieuwe voetbalkooi bij het speeltuintje bij de Wilde Woutstraat in Alblasserdam gaat wellicht niet door. Er wordt serieus overwogen om de veelbesproken kooi op het grasveld bij de kinderboerderij langs de Plantageweg te plaatsen. De Jeugdgemeenteraad kwam vorig jaar met dit plan op de proppen, nadat bleek dat er vanuit de Nedersassen veel bezwaren tegen de komst van de kooi. Woensdag 12 december worden de plannen besproken met onder meer vertegenwoordigers van de kinderboerderij, basisschool Het Palet, leden van de Jeugdgemeenteraad en de direct omwonenden.

Speeltuintje + speelvoorziening Het Palet
Verder wordt tijdens die avond gesproken over de verdere invulling van het gebied. Diverse personen hebben de wens voor een speeltuintje bij de kinderboerderij uitgesproken. Ook wordt nagedacht over een speelvoorziening voor de kinderen van basisschool Het Palet. Zij moeten nu namelijk op het dak van de school spelen. Gekeken wordt naar hoe de wensen op elkaar kunnen aansluiten en wat de mogelijkheden zijn.

Alle ideeën welkom
Tijdens de informatieavond, die plaatsvindt in Het Palet, neemt de gemeente de belanghebbenden mee in de plannen om aanpassingen te doen in de buitenruimte rondom Het Palet en dierenweide De Plantage. Tijdens de bijeenkomst zal ook gesproken worden over hoe het proces wordt aangepakt en welke werkgroepen er geformeerd zullen worden, om zodoende alles in goede banen te leiden. Tot nog toe staat de gemeente open voor alle ideeën en plannen. Niets staat nog vast.

Verzet
Het college had zich afgelopen jaar voorgenomen om de nieuwe kooi te plaatsen bij het speeltuintje aan de Wilde Woutstraat in Alblasserdam. Dit nadat de oude voetbalkooi aan het Van Nesplantsoen moest worden afgebroken, omdat de vergunningen hiervoor niet in orde bleken te zijn. Het idee om de kooi bij de Makadospeeltuin te plaatsen, stuitte bij de bewoners van de nabijgelegen Nedersassen op groot verzet. Zij vreesden veel overlast van hangjongeren.

Veel voordelen
Volgens de jeugdgemeenteraadsleden biedt de locatie bij het hertenkamp/de kinderboerderij veel voordelen ten opzichte van de locatie aan de Wilde Woutstraat. “De kooi staat dichtbij de locatie van het jongerenwerk aan de Randweg, waardoor rekening gehouden kan worden met hangjeugd. Verder staat de kooi in de buurt van een school, ligt de locatie behoorlijk centraal, wordt het geluid gedempt door beplanting rondom de kooi en zijn er drie oversteekplaatsen aanwezig zodat kinderen veilig kunnen oversteken,” zo schrijven de leden Arnold van Heusden en Lisa Nuninga in hun advies.

Nadelen
De nadelen zoals de langere afstand die de kinderen, wonend rondom het Van Nesplantsoen (waar de kooi eerst stond, maar moest worden afgebroken omdat de bouw in strijd met de wet was, red.) af moeten leggen en de toename van het afval, wegen volgens Arnold en Lisa niet op tegen de voordelen. “De locatie is goed bereikbaar via oversteekplaatsen en als ze op de fiets komen hebben ze nog voorrang ook. En met het plaatsen van afvalbakken kan de vervuiling tot een minimum beperkt worden.”

Geen twee kooien
Mocht besloten worden om de kooi inderdaad bij de dierenweide te plaatsen, dan zal de plaatsing bij de Wilde Woutstraat (totale kosten 19.000 euro,red.) niet doorgaan.