ALBLASSERDAM – Een gemiddeld gezin in Alblasserdam betaalt komend jaar vijf euro minder voor het jaarlijkse drinkwaterverbruik. De prijs per duizend liter water is vastgesteld op 1,02 euro. Dat is vier cent minder dan in 2012. Oasen houdt in het vaststellen van haar begroting rekening met het huidige economische klimaat waarin de koopkracht voor veel consumenten daalt. De gemeentelijke aandeelhouders van Oasen keurden het nieuwe tarief op dinsdag 27 november 2012 goed.

Kostenverlagend
Oasen kan de drinkwaterprijs laten dalen, omdat ze haar uitgaven over de komende jaren heeft gespreid door de dalen en pieken eruit te halen. “Daarnaast begroten we scherper en zetten we sterk in op innovatie, wat een kostenverlagend effect heeft. Dit past bij het huidige economische klimaat waar ook onze klanten mee te maken hebben,” aldus een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf

Waterrekening vijf euro lager
Het vastrechttarief blijft gelijk op € 82,17. Net als in 2012 kunnen consumenten volgend jaar op hun jaarlijkse factuur € 10,- korting verdienen. Oasen geeft deze korting aan iedereen die via automatische incasso betaalt (€ 5,- korting), op tijd via internet de meterstand doorgeeft (€ 2,50 korting) én de post via e-mail ontvangt (ook € 2,50 korting).

Onberispelijk en zacht
De ambitie van Oasen om de drinkwaterkwaliteit nog onberispelijker te maken en leidingen verder te verbeteren blijft de komende jaren onverminderd hoog. In de komende tien jaar zal Oasen twee van haar zeven zuiveringsstations compleet herbouwen en tien procent van haar leidingnet vernieuwen. De verwachting is dat rond 2015 ook de laatste 6 procent van haar klanten zacht water uit de kraan heeft.