ALBLASSERDAM – Bargeterminal-operator BCTN heeft dinsdag 27 november het startschot voor de aanleg van het containertransferium in Alblasserdam, dat in het eerste kwartaal van 2014 open moet gaan. De precieze planning is afhankelijk van het tempo waarmee de oppervlakte van de vier hectare grote terminal inklinkt, ofwel stabiliseert.

Twee meter opvullen
Volgens Rien Geurts, directeur van BCTN zakt de oppervlakte op sommige plekken tot twee meter, wat dan weer opgevuld moet worden. De komende maanden moet duidelijk worden wanneer het inklinken stabiliseert en de feitelijke bouw kan beginnen. Dinsdag aan het eind van de middag vaart een boot met genodigden naar de bouwlocatie, waar rvc-voorzitter Simon Riggall het startschot geeft in aanwezigheid van wethouder Peter Verheij en commercieel directeur Havenbedrijf Rotterdam Emile Hoogsteden. Dan wordt ook gevierd dat BCTN 25 jaar geleden de eerste inland bargeterminal van Nederland in Nijmegen opende.

Portaalkraan
Het idee van het transferium Alblasserdam is dat het wegvervoer daar containers voor de haven van Rotterdam kan afzetten en oppikken en zo de overbelaste A15 richting Maasvlakte kan vermijden. De faciliteit krijgt een capaciteit van 200.000 teu per jaar. In de eerste fase krijgt de terminal één portaalkraan, die twee binnenvaartschepen breed overspant. Tekst en foto: Nieuwsblad Transport.

Bijzonderheid
Bijzonderheid van de terminal is dat de 250 meter lange kade wordt ‘ingekast’ (zie illustratie), ofwel landinwaarts een stukje inspringt. Dat vloeit voort uit een verbod van Rijkswaterstaat op de bouw van overslagkades in de lengterichting van rivieren. Initiatiefnemer Havenbedrijf Rotterdam heeft tevergeefs geprotesteerd tegen die eis, die het project vele miljoenen duurder maakt. Volgens Geurts komt de totale investering op ‘tientallen miljoenen’. Tekst: Nieuwsblad Transport.