ALBLASSERDAM – Er is voor de provincie geen noodzaak om de vervuilde grond onder de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam snel te saneren. Dat stelt wethouder Sjoerd Veerman, naar aanleiding van vragen van de D66 over de vervuilde locatie. De wasserij is één van de tien meest vervuilde gebieden in Zuid-Holland. “Het is een immobiele verontreiniging die niemand dwars zit. Het is daarom volgens de provincie niet noodzakelijk om direct actie te ondernemen. De wasserij is één van de weinige locaties in de provincie die nog niet is aangepakt,” aldus de wethouder, die zelf ook liever ziet dat er sneller actie wordt ondernomen.

Noodzaak
“Waarom wordt er niet concreter actie ondernomen? Het is dan wel een immobiele verontreiniging, maar de diepere grondlagen zijn nog niet onderzocht. Stel dat die verontreiniging wel mobiel is, dan is er ineens wel noodzaak. We zien graag een tijdspad met wanneer de verontreiniging verder wordt onderzocht en wordt aangepakt,” wenste D66’er Marko Stout dinsdagavond 20 november tijdens de gemeenteraadscommissievergadering in Alblasserdam.

2014/2015
De wethouder kon geen directe toezeggingen doen omdat het geen gemeentelijk, maar een provinciaal project is. Wel vertelde hij dat het de bedoeling van de provincie is om het gebied rond 2014/2015 te saneren.

Geen humaan risico
De wasserij aan de Pijlstoep is in 2011 op een regionale lijst met spoedlocaties geplaatst. Op de locatie heeft inmiddels vervolgonderzoek plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat er geen humaan risico is voor de mensen die er wonen. Ook zijn er geen verhoogde waarden gemeten in het ondiepe grondwater ter plaatse van de woningen aan de noordzijde.

Eigenaar aanschrijven
Het volgende traject is onderzoek doen naar het diepere grondwater om het verspreidingsrisico vast te stellen. Dit is voor de eigenaar en daarvoor zal hij aangeschreven worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.