ALBLASSERDAM – Bij de twee bushalten langs de Oude Torenweg, ter hoogte van de Vinkenpolderweg in Alblasserdam, komen geen bushokjes en geen fietsenstallingen. Dat is te lezen in een raadsmemo van wethouder Peter Verheij. Volgens Karin Stevens, communicatieadviseur bij de gemeente Alblasserdam, hoort het plaatsen van een bushokje niet bij de standaardvoorziening. “We hebben rekening gehouden met de basisvoorziening. Dat is het plaatsen van een paal en een plek om te staan.”

Bovendien ontbreekt het volgens Stevens aan de fysieke ruimte om een abri’s te plaatsen. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen rond de 1500 euro per bushokje. Daarbij komen nog de eenmalige kosten van plaatsing. De hokjes in het Damdorp worden onderhouden en indien nodig gerepareerd door een reclamebedrijf, dat deze kosten betaalde uit reclameopbrengsten. Echter, door de economische crisis is deze markt sterk teruggelopen, waardoor dit bedrijf voorlopig geen nieuwe hokjes gaat onderhouden.

De haltes zijn in juli van dit jaar aangelegd. Door een planaanpassing op verzoek van de bewoners van de wijk Waterhoven zijn de kosten 75.000 euro hoger uitgevallen dan gepland. Deze kosten worden betaald uit grondexploitatie van Waterhoven. De rest van de kosten wordt betaald met subsidiegeld van de provincie. Het project viel onder de noemer HOVD, wat staat voor: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden.