ALBLASSERDAM – De zestien woonwagens die op dit moment langs de Staalindustrieweg in Alblasserdam staan, verhuizen voor 2019 naar ‘Lint Vinkenpolder’. Daar zullen de wagens, verspreid over twee locaties, worden geplaatst. Met dat voorstel heeft de gemeenteraad van Alblasserdam dinsdagavond 30 oktober unaniem ingestemd. Hans Schoonewil, voorzitter van de Stichting Staalindustrieweg Alblasserdam, deelde tijdens de vergadering mee blij te zijn met de locatie. “We zijn hier verheugd over. We hopen dat de deadline van 2019 wordt gehaald.”

Voor 2019 weg
In het totaal wonen op dit moment 58 personen, waarvan 26 kinderen in woonwagens bij de Staalindustrieweg in het Damdorp. Sinds 1999 ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van woonwagenbewoners bij de gemeente Alblasserdam. De gemeenteraad heeft al eerder besloten dat de woonwagens aan de Staalindustrieweg vóór 1 januari 2019 weg moeten zijn. Uit onderzoek was gebleken dat deze locatie niet geschikt is om te wonen, vanwege de belasting door industrie en het verkeer.

Voortvarend aan de slag
De politieke partijen in Alblasserdam zijn blij met het feit dat er naar jaren van onderhandelen een oplossing gevonden lijkt te zijn voor het herhuisvestingsprobleem van de woonwagens. “We zijn heel blij dat er een voorstel ligt, dat aanvaardbaar lijkt te zijn. We hopen dat het college er voortvarend mee aan de slag zal gaan. Het moet volgens ons mogelijk zijn om het project ver voor 2019 af te ronden,” aldus PvdA’er Leo Verwoert.

Memorabele situatie
Ook de SGP liet tijdens de raadsvergadering weten enthousiast te zijn over de plannen: “Dit is een memorabele situatie, waar we best diep van onder de indruk zijn. In de achterliggende jaren is de problematiek vele malen ter hand genomen maar ook evenzoveel keer losgelaten. We zijn zeer ingetogen met deze overtuigende oplossing.”

Commissie Woonwagens
Ook de andere fracties waren goed te spreken over het voorstel dat geschreven is op advies van de ‘ad-hoc Commissie Woonwagens’. Deze commissie had de opdracht om een breed gedragen oplossing te vinden voor de herhuisvesting van de zestien woonwagens. In de commissie zat een vertegenwoordiger van elke fractie uit de raad. De afgelopen drie maanden heeft de commissie in vertrouwelijkheid gewerkt aan een oplossing. Eén van de voorwaarden was dat er minimaal twee locaties komen voor de zestien woonwagens. Daarnaast kunnen de woonwagens alleen geplaatst worden in gebieden die bestemd zijn voor nieuwbouw of herontwikkeling.

College-opdracht
Nu de raad het advies van de commissie heeft overgenomen, heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de nieuwe locatie.