ALBLASSERDAM – De VVD en de D66 hebben dinsdagavond 30 oktober tijdens de raadsvergadering in Alblasserdam felle kritiek geuit op de wijze van communiceren van wethouder Sjoerd Veerman. Volgens Catharina Leeuwis (VVD) is de wethouder ‘iemand die wel hoort, maar niet luistert’. “Wij horen van diverse partijen in het dorp dat zij het gevoel hebben dat ze door u aan het lijntje worden gehouden en voor het blok worden gezet. Het is niet de eerste keer dat de communicatie van deze wethouder ruis oplevert in het dorp, maar ook binnen de raad,” stelde Leeuwis.

Trainingsuren
Aanleiding voor de kritiek was het onderwerp over de trainingsuren van CKC Kinderdijk, die door de gemeente worden betaald, omdat er in het dorp een tekort is aan sportaccommodaties. de korfbalclub moet het komende jaar extra trainers inhuren, omdat er vanwege gebrek aan sportaccommodaties in het Damdorp, op vroegere uren getraind moet worden. Hierdoor kunnen de vrijwilligers, die normaal de training geven, niet ingezet worden. De kosten voor de extra inhuur bedragen zo’n 9.000 euro.

Het was anders…
Volgens de VVD en de D66 heeft Veerman de situatie anders voorgeschoteld dan die zou zijn. “Bij de algemene beschouwingen van juni 2012 zei de wethouder dat hij een gedragen oplossing had met de betrokken partijen. Nu blijkt in de raadsmemo van begin oktober dat pas sinds kort een noodoplossing is overeengekomen met CKC Kinderdijk. Waarom heeft u de raad in juni verzekerd dat er overeenstemming was met betrokken partijen, terwijl pas in oktober overeenstemming is bereikt met CKC?,” vroeg Michael van der Plaat (D66) zich af.

‘Het wordt een keer te veel’
VVD’er Leeuwis deed er nog een schepje boven op en zei: “De geluiden die wij vanuit het dorp horen en de manier van communiceren in de raad baren ons zorgen. Dit wordt uiteindelijk een optelsom. Ik ga vanavond geen motie van wantrouwen indienen, maar we willen wel graag onze zorg uitspreken. Wat ons betreft wordt het een keer te veel.”

Reactie wethouder
De onder vuur genomen wethouder stelt dat de situatie iets anders dan de VVD en D66 willen doen geloven. “Voor de vakantie waren de afspraken rond, alleen CKC gaf aan dat de club niet in Papendrecht gaan trainen. Daar zijn we later een oplossing voor gaan verzinnen, maar dat doet niets af aan het feit dat de afspraken al stonden. Het betalen van de trainingsuren is voor de gemeente de goedkoopste variant. De sporthal aan de Esdoornlaan laten staan zou ons 50.000 euro kosten en een tijdelijke voorziening bouwen kost ons 90.000 euro per jaar. Vandaar dat we hebben gekozen voor de vergoeding.”

Aan de slag met kritiek
Veerman wil met de kritiek op zijn wijze van communiceren aan de slag: “Ik doe m’n best en probeer met iedereen tot een goed gesprek te komen. Ik probeer van de kritiek te leren.”