ALBLASSERDAM – Op donderdag 1 november a.s. om 19.30 uur vindt er voor ouders een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs plaats in Landvast aan de Haven in Alblasserdam. Wethouder Peter Verheij opent de avond. De gemeente Alblasserdam en alle basisscholen hebben deze avond georganiseerd voor ouders van kinderen in de groepen 8. Doel is om te helpen bij het maken van een schoolkeuze in het vervolgonderwijs.

Na de opening door de wethouder krijgen de ouders informatie over de algemene structuur van het voortgezet onderwijs. Aansluitend kunnen ouders de informatiestands bezoeken waar de verschillende scholen uit de regio zich presenteren. Hier kunnen zij kennismaken met docenten, vragen stellen en brochures bekijken. De aanwezige scholen variëren in identiteit en niveau. Aan de hand van de informatie van deze avond kunnen de ouders samen met hun kinderen bepalen welke open dagen zij in de komende maanden gaan bezoeken.