KINDERDIJK – Het Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft vanaf heden twee AED’s en ruim twintig medewerkers die er mee om weten te gaan. De Automatische Electrische Defibrillators werden overhandigd aan Jos de Bie, vrijwilliger van de SWEK door Wim Schut, voorzitter het bestuur van de Stichting Samenwerking tot nut van het Algemeen. De SSN heeft de AED’s gesponsord. De molens van Kinderdijk trekken elk jaar ruim driehonderd duizend bezoekers, waarbij een opvallend groot deel behoort tot de zogenaamde risicogroep als het komt op hartfalen.

Jos de Bie heeft als vrijwilliger de aanvraag ingediend bij de Stichting en de aanschaf begeleid. Ook droeg hij zorg voor de organisatie van de cursusavonden. “We hebben gekozen voor een cursus van de plaatselijke EHBO omdat we dat het beste vonden. Daarbij werden we ook goed begeleid in aanschaf en het afsluiten van een onderhoudscontract voor de AED’s.” Ruim twintig medewerkers en vrijwilligers hebben de cursus met goed gevolg afgelegd. In het bijzijn van Burgemeester Rinus Houtman kregen de cursusisten uit handen van cursusleider Wijnand Groenendijk en voorzitter Bram Boer van de EHBO afdeling Nieuw-Lekkerland hun reanimatie-certificaat.

Een volgende cursusavond voor vrijwilligers staat al in de planning. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk streeft  er naar dat minimaal de helft van haar vrijwilligers de cursus volgt en met een certificaat bekroond.