ALBLASSERDAM – De commissie ‘grondgebied’ van de gemeenteraad van Alblasserdam bespreekt op 16 oktober 2012 het voorstel om in Alblasserdam windmolens te plaatsen. Afhankelijk van de uitkomst van deze vergadering, zal de gemeenteraad op 30 oktober 2012 een besluit nemen. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn.Klimaatdoelstellingen
Uit onderzoek blijkt dat windmolens de grootste bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen waar de gemeente zich aan heeft geconformeerd. In 2020 moet 20 procent van het totale energiegebruik in de gemeente duurzaam zijn opgewekt. In het onderzoek zijn de resultaten van windmolens vergeleken met zonne-energie, biomassa (energiewinning uit afval), aardwarmte en warmte koude opslag.

De provincie Zuid-Holland heeft één locatie in Alblasserdam geschikt bevonden voor het plaatsen van windmolens. Het betreft de bedrijventerreinen ten zuiden van de A15. Als de gemeenteraad op 30 oktober in principe instemt met het plaatsen van windmolens, wordt het project verder uitgewerkt.

Duurzaamheidsactieplan
Het plaatsen van windmolens is één van de acties uit het duurzaamheidsactieplan. De overige acties in het plan zullen ook worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.