ALBLASSERDAM – Op dinsdag 2 oktober gaat in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam voor de tweede keer een Scopus-cursus van start. In de cursus, met als naam ‘Een plek onder de zon’,  komen vier verhalen uit de bijbel aan de orde. “We beleven mee hoe Jezus mensen ontmoette. We ontdekken welke gevolgen die ontmoeting voor hen had. En vooral, we proberen de verhalen van toen te verbinden met ons leven hier en nu,” aldus voorganger Hans van Walsum. Bij Scopus ligt het accent niet op kennis van de bijbel en het christelijk geloof of op discussie daarover. Ontmoeting staat centraal. Geloof en leven worden met elkaar in verbinding gebracht. Ieder die zich hiervoor openstelt is van harte welkom.

Data: dinsdagen 2, 16 en 30 oktober, 13 november. Tijd: 20.00-22.00 uur.
Plaats: Ontmoetingskerk (Blokweerweg 75, Alblasserdam).
Meer info via www.ontmoetingskerkalblasserdam.nl
Opgave bij de cursusleider, ds. Hans van Walsum (t. 078-6452130; e. predikant@ontmoetingskerkalblasserdam.nl

 

=====================================================================

 

Liefde is………

“Liefde is….”, is dit keer het thema van de jeugd evangelisatie dienst (JED) in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam op 7 oktober om 16.30 uur. “Geloof hoop en liefde” is het thema van de Havenkerk dit jaar. Het JED team sluit hierbij aan en de keus voor de eerste JED dit seizoen is gevallen op “de liefde”. In de loop van het seizoen volgen nog “geloof” en “hoop”. Mogelijk niet in die volgorde, maar de eerste volgende JED zal in ieder geval zijn op zondag 2 december aanstaande.

Het wordt een bijzondere dienst, waarin de liefde van Jezus en de liefde voor elkaar centraal staat en waarin iedereen op een bijzondere manier tot uitdrukking kan brengen wat hij of zij onder liefde verstaat. Dat er naast alle negativiteit, haat en afgunst ook een andere kant is benadrukte kardinaal Desmund Tutu onlangs tijdens een interview waarin hij stelde dat wij door de media aan de lopende band worden geconfronteerd met oorlogen, moorden,vervolgingen, enz., maar dat zo weinig wordt gepubliceerd over positieve zaken.

Organisaties en mensen van wie liefde en/of liefde van Jezus voor de naaste, de naaste omgeving of verder af een roeping is. Aan het einde van deze JED kunnen alle aanwezigen op een speciale manier hun liefde voor de naaste tot uitdrukking brengen. Niet alleen jeugd is van harte welkom, ook alle vaders, moeders, opa’s en oma’s.