ALBLASSERDAM – De afgelopen maand hebben zestien mensen een ‘geurklacht’ ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Bij een westenwind was in Alblasserdam een doordringende geur te ruiken, die afkomstig was van staalverwerkingsbedrijf Nedstaal aan de Rapenburg in het Damdorp. De zestien klachten hadden betrekking op vier kalenderdagen. “Hierbij gaven enkele klagers wel aan dat men de laatste weken vaker geurhinder had ondervonden”, vertelt Laurie Dool, communicatieadviseur bij de Omgevingsdienst.

Vrijdag 10 september was de ‘meest vies ruikende’ dag. Toen kwamen er in de loop van de dag vijf klachten over geuroverlast binnen over Nedstaal. Het aantal klachten in september was hoger dan normaal, want in de maanden juli en augustus zijn er geen klachten binnengekomen. De klachten van september zijn afkomstig uit verschillende delen van Alblasserdam; van dichterbij en verder weg.

Vervelend
Bert Bult, managing director bij Nedstaal, bevestigt dat er geurklachten zijn geweest. “We hebben met name gesproken met onze twee buren die op het fabrieksterrein wonen”, vertelt Bult. Hij geeft aan dat Nedstaal het vervelend vindt dat er stankoverlast is, en dat eraan gewerkt wordt. “Het heeft waarschijnlijk te maken met de afdekplaten, en die gaan we deze maand of volgende maand vervangen.”

Nog geen bijzondere actie ondernomen
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft nog geen bijzondere actie ondernomen richting het bedrijf. Laurie Dool: “De klachten worden op de locatie bij de klager onderzocht. Indien de specifieke geur wordt waargenomen en wanneer vanuit de windrichting de verwachting inderdaad is dat dit van Nedstaal afkomstig kan zijn, gaat de medewerker naar Nedstaal om met medewerkers van Nedstaal te onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Deze gegevens worden doorgegeven aan de vaste toezichthouder van OZHZ bij Nedstaal. Dit kan leiden tot een gerichte inspectie, en indien nodig het opstarten van een handhavingtraject bij het bedrijf. Uiteraard gebeurt dit na overleg met het bevoegd gezag.” Maar zover is het nog lang niet.

Lopen niet weg
Bult benadrukt namelijk dat het bedrijf er alles aan doet om overlast te voorkomen. “We spelen geen verstoppertje en lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. We voldoen aan alle voorschriften en hebben alle vergunningen in huis. Natuurlijk zijn we een groot industrieel bedrijf, en dan heb je af en toe stank, maar we doen ons best om dat te beperken.”

Smeltpannen
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft in een reactie aan dat sinds afgelopen week het duidelijk is dat een gedeelte van de geurklachten is te relateren aan het opwarmen van opnieuw bemetselde smeltpannen. Deze mogelijke oorzaak wordt onderzocht en indien nodig aangepakt.

Tekst: Bert Bons/Klaroen.nl.