KINDERDIJK – Staatssecretaris Henk Bleker schrapt de bescherming van de noordse woelmuis in Kinderdijk. Op die manier wil Bleker meer ruimte geven aan recreatie en economische activiteiten. De Boezem Kinderdijk is één van de dertien zogeheten Natura 2000-gebieden, waar de bescherming van de planten en diersoorten wordt aangepast. In totaal krijgen acht planten- en diersoorten geen bescherming meer, als het aan Bleker ligt.

Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden door heel Europa. In totaal telt Nederland 56 van die gebieden. Het doel daarvan is om in die gebieden zeldzame planten- en diersoorten te behouden en te voorkomen dat de natuur eentonig wordt.

Het schrappen van de beschermende regels leidt niet tot verarming van de natuur, omdat de bescherming van de planten- en diersoorten waar het hier om gaat, ook buiten Natura 2000-gebieden plaatsvindt.

Uit het besluit om de extra regels te schrappen blijkt dat Natura 2000-besluiten niet in beton zijn gegoten, maar aangepast kunnen worden: “Ik wil nuchter met Natura 2000 omgaan, met behoud van Europese bescherming zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen. Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren, maar natuur is om van te genieten, dat wil ik bereiken,” aldus Bleker. Het besluit gaat op 30 juli 2012 in en ligt van 2 augustus tot en met 13 september 2012 ter inzage. Tekst: Rijnmond.nl en Rijksoverheid.nl, Foto: Peter Stam.