ALBLASSERDAM – Woningcorporatie Woonkracht10 gaat de komende tijd in Alblasserdam zo’n vijftien huurwoningen per jaar verkopen. Dit wordt gedaan middels een koopgarantregeling, zoals die vorig jaar ook is toegepast bij de woningen aan de Cornelis Smitstraat. “Een woning in de Korenbloemstraat zal inclusief de maximale korting van 25 procent verkocht worden voor 105.000 euro,” vertelt Annemarie Derksen die als Teamleider Klantenservice eindverantwoordelijk is voor deze verkopen in Alblasserdam.

Terugkopen
Koopgarant houdt in dat woningen met korting (tot 25% op de taxatieprijs) worden verkocht. Daarnaast heeft Woonkracht10 de verplichting om de woning in de toekomst altijd terug te kopen. Op dat moment wordt de gegeven korting verrekend en wordt de resterende winst of het verlies op de woning gedeeld tussen Woonkracht10 en de koper.

Waardestijging
In de afgelopen maanden zijn op die manier ook een aantal huurwoningen in Alblasserdam aan zittende huurders verkocht. Ook een deel van de vrijkomende huurwoningen wordt sinds kort op deze manier te koop aangeboden. “Een goed voorbeeld daarvan is de woning aan de Korenbloemstraat 50 in Alblasserdam. De woning wordt inclusief de maximale korting van 25% aangeboden voor € 105.000. In dit geval gaat het om een woning die wat betreft het casco goed is, maar waarvan de binnenzijde door de koper zal moeten worden opgeknapt. De waardestijging die het gevolg is van dat opknappen  van de woning, blijft in de toekomst ook geheel aan de koper,” aldus Derksen.

Twee rechterhanden
De teamleider vervolgt: “Dat lijkt ons niet meer dan logisch, want de koper heeft tenslotte geïnvesteerd in zijn woning. Wij denken dat dit soort woningen een uitkomst is voor mensen met twee rechterhanden, maar die op de normale koopwoningmarkt geen kans hebben.”

Klem op de markt
Een aantal Alblasserdammers vraagt zich af waarom er in deze tijd woningen worden verkocht door een sociale verhuurder als Woonkracht10. Er is tenslotte al veel aanbod van koopwoningen op de markt en er is een groot tekort aan huurwoningen.  Jaap de Gruijter, bestuurder van Woonkracht10 legt uit waarom Woonkracht10 toch een deel van haar woningvoorraad verkoopt. “Veel mensen zitten inmiddels klem op de woningmarkt. Ze verdienen net te veel om een sociale woning te kunnen huren, maar te weinig om een hypotheek te krijgen voor een koopwoning. Door deze koopgarantconstructie kunnen we deze mensen toch aan een betaalbare woningen helpen.”

Opbrengsten
De opbrengsten van deze woningverkopen gebruikt Woonkracht10 om nieuwbouwprojecten te kunnen financieren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de restauratie van de Blomhoeve aan de Randweg in het Damdorp, die omgebouwd zal worden tot woonzorgboerderij.